วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พลตรีพันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ ผบ.มทบ.21,พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.โคราช พร้อมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ที่ทำการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยมีรถบรรทุกน้ำของมณฑลทหารบกที่ 21, กองพลพัฒนาที่ 2 ,ศูนย์ ปภ.เขต 5, สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5 สำนักงานชลประทานที่ 8 แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1-2-3 เทศบาลนครนครราชสีมา,เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อบต.หนองบัวศาลา โดยพื้นที่ที่ต้องนำน้ำไปแจกจ่ายบริการประชาชน อยู่ในพื้นที่ 15 อำเภอ 33 ตำบล 55 หมู่บ้าน ที่ประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากหลายพื้นที่ไม่มีน้ำประปา หรือน้ำสะอาดที่จะบริโภคอย่างทั่วถึง

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากขาดน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อทำการเกษตร และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จังหวัดได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งพิจารณาไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของทางราชการที่กำหนด ส่วนการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนั้น จำเป็นต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำดิบเติมเข้าระบบการทำน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนที่ขาดน้ำได้บริโภคน้ำสะอาด อันเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่กำลังประสบบัญหากับภัยแล้งอย่างเร่งด่วนต่อไป


ภาพ/ข่าว ทีมข่าวภัยแล้ง MC.news