วันที่ 29 มิถุนายน 2566  ที่ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.เสิงสาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง

สำหรับเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรเพิ่มพูนรายได้จากของเหลือใจจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ระยะที่ 2 ในรุ่นที่ 1 สำหรับประชาชนที่สนใจ จากเขต อ.เมืองนครราชสีมา, อ.ปักธงชัย, อ.สีคิ้ว, อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยคณะวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา และผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงดินอย่างถูกวิธี ลดต้นทุน แก้ไขปัญหาโรคและแมลง และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Cr:อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา