วันที่ 29 มิถุนายน 2566  ที่ หอประชุม โรงเรียนช่องแมววิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนช่องแมววิทยาคม ประจำปี2566 โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ส.อบจ.อำเภอลำทะเมนชัย, นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.อำเภอเมืองยาง, นายมงคล สินแก้ว ผอ.รร. ช่องแมววิทยาคม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต., อสม., คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

นายก อบจ.โคราช ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นประยุกต์การศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะกีฬา ศิลปะ และวิชาการ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบงบประมาณโครงการสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 13 โครงการ และทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์การเรียนนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเอกลักษณ์ พร้อมชนะการแข่งขันกีฬาหมายรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แห่งประเทศไทย อีกด้วย

Cr:อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา