วันที่30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30น. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ พร้อมด้วยนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นายสุธี มากบุญ นายยุทธนา ทัพเจริญ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน และ นายออน กาจกระโทก ในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

โดยมีผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ นำโดย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และมีนายรชตะ ด่านสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคเพื่อไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 บรรยายสรุปให้คณะฯ ได้ทราบถึงแนวทางความจำเป็นในการพัฒนาเพิ่มเติมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร โดยเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เก็บกักน้ำ ในลำน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง และโครงการพัฒนาโครงข่ายน้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยอาศัยน้ำจากการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงโครงข่ายน้ำลำสาขาและแก้มลิงต่างๆ

Cr:ปชส.นม สำนักข่าวMC.news.รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา