วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สานสัมพันธ์ผู้ประกอบการเมืองย่า 2019” ณ ลานกิจกรรมแอร์เพลนพาร์ค ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา งานนี้จัดขึ้นโดยสมาพันธ์ SME ไทย จ.นครราชสีมา ซึ่งมีคุณสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.นครราชสีมา คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME ร่วมงานจำนวนมาก ในงานมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SME อย่างหลากหลาย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักชื่นมื่น

คุณสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย นครราชสีมา เปิดเผยว่า เป็นงานที่มีผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี.ขนาดกลางและขนาดย่อมจากหลายจังหวัด รวมทั้งใน จ.นครราชสีมา มารวมตัวกันเพื่อสานสัมพันธ์สร้างคอนเน็กชั่นทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ถือเป็นงานของคนตัวเล็กที่มารวมพลังกันสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก แต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี.ได้รู้จักกัน ช่วยเหลือกัน ทำงานร่วมกัน ต่อยอดขยายธุรกิจเชื่อมโยงกัน ผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้า และกระจายสินค้า เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของเอสเอ็มอี.ไทย และเอสเอ็มอี.ใน จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม งานสานสัมพันธ์เอสเอ็มอี.จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายจังหวัด เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจให้ขยายตัวคึกคักมากขึ้น

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน