พื้นที่โฆษณา

ยอดติดเชื้อโควิด-2019 วันนี้มีผลตรวจจาก   PCR +185 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,245 ราย รวม 1,430 รายคุณตาวัย 80 ปี ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่รอดติดเชื้อ ญาตินำส่งโรงพยาบาลปักธงชัย อยู่ได้อาทิตย์เดียวก็เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิต8ราย เตรียมพร้อมวาง 4 มาตรการเข้มรับมือเปิดเรียน โดยเร่งการฉีดวัคซีนเด็กด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง, โรงเรียนทุกแห่งต้องได้รับการประเมินในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อโรค, ต้องมีแผนรองรับเมื่อมีการติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง และ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดำเนินการตามนโยบาย โดยให้ศูนย์อนามัย เป็นพี่เลี้ยงและติดตามการประเมิน !

พื้นที่โฆษณา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบ ZOOM ไปยังผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดเชื้อ32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ในที่ประชุม นายแพทย์ สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการ  PCR +185 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,245 ราย รวม 1,430 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาจำนวน 4 ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 30 ราย คิดเป็น  2.10% และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  1,400 ราย  คิดเป็น 97.00%

จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 150,927 ราย รักษาอยู่ 24,092 ราย รักษาหายสะสม 126,605 ราย เสียชีวิตสะสม 230 รายวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย เป็นรายที่ 227 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศหญิง  อายุ82 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ไพล  อ.ลำทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา  มีโรคประจำตัว หืดหอบ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการซึม สับสน เป็นไข้ หายใจไม่สะดวก วันที่ 8 พค.เริ่มไปรักษาอาการที่ รพ.ลำทะเมนชัย  มีภาวะปอดอักเสบ อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 228 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย  อายุ 80 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เมืองปัก  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง โรคไต หัวใจ  มีประวัติฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม เป็นชิโนฟาร์ม 2เข็ม และโมโดน่า 1เข็ม ติดเชื้อโควิด-19  เมื่อวันที่ 4 พค.65 มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม  เข้ารักษาที่ รพ.ปักธงชัย  มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

รายที่ 229 เป็นเพศชาย  อายุ 91 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เมืองปัก  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวมะเร็งต่อมลูกหมาก  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ หายใจเหนื่อยและหอบ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปักธงชัย แต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิต รายที่ 230 เป็นเพศชาย  อายุ 78 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.กุดน้อย  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ หายใจเหนื่อยและหอบ และก่อนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสีคิ้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 พค.65  

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ อ.เมืองมีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน 125 รายรองลงมาเป็น อ.ประทาย 95 รายถัดไปเป็น อ.ด่านขุนทด 93 ราย, อ.บัวใหญ่ 85 ราย, อ.พิมาย 84 ราย, อ.ห้วยแถลง 75 ราย, อ.สีคิ้ว 72 ราย, อ.ชุมพวง 70 ราย, อ.จักราช 70 ราย, อ.เทพารักษ์ 67 ราย, อ.ปักธงชัย 59 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 53 ราย, อ.โนนไทย 49 ราย, อ.คง 45 ราย, อ.ครบุรี 40 ราย, อ.ปากช่อง 39 ราย, อ.ขามสะแกแสง 37 ราย, อ.ขามทะเลสอ 36 ราย, อ.หนองบุญมาก 31 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 26 ราย, อ.สูงเนิน 23 ราย, อ.สีดา 23 ราย, อ.แก้งสนามนาง 21 ราย, อ.โชคชัย 20 ราย, อ.พระทองคำ 20 ราย, อ.โนนแดง 17 ราย, อ.โนนสูง 15 ราย, อ.วังน้ำเขียว 15 ราย,  อ.บัวลาย 12 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 7 ราย, อ.เมืองยาง 6 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา