พระสีหราชสมาจารมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ของวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ว่า  ทุกปีจะมีการจัดงาน โดยเฉพาะงานห่มผ้าพระเจดีย์ และ พิธีอัญเชิญ “พระคันธารราษฎร์” หรือ “พระปางขอฝน” แห่ลอดประตูชุมพล  ซึ่งชาวโคราชและประชาชนทั่วไป  จะร่วมจับผ้าแพรขบวนแห่เดินจากวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ไปที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อทำพิธีทางศาสนา และให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระคันธารราษฎร์ และช่วงพิธีสำคัญ แห่ ” พระคันธารราษฎร์ ” ลอดประตูชุมพล กลับไปวัดพระนารายณ์  ซึ่งได้มีการจัดงานมาเป็นประจำ  ต่อมาเนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดงาน แต่อย่างใด  

และ ในปีนี้  พ.ศ. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แม้จะเริ่มคลี่คลายลงบ้าง  และมาตรการในการเฝ้าระวังต่าง ๆ ได้มีการผ่อนคลายลงมาบ้างแล้ว   ดังนั้นในปี พ.ศ. 2564 นี้ จึงได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น  แต่รูปแบบของการจัดงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ยกเว้นงานห่มผ้าพระเจดีย์ที่ยังคงจัดในรูปแบบเดิม  ส่วนงาน  พิธีอัญเชิญ “พระคันธารราษฎร์” หรือ “พระปางขอฝน” แห่ลอดประตูชุมพล  ปีนี้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงาน โดย  จะไม่มีพิธีการแห่ “พระคันธารราษฎร์”   เพราะพิธีดังกล่าวนี้ต้องใช้คนเข้ามาในพิธีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีนี้จึงกำหนดจัดโดยมีเพียงพิธีถวายน้ำสรง “พระคันธารราษฎร์”   โดยจะมีพิธีบวงสรวง  มีพิธีรำบูชา และมีการเชิญผู้ใหญ่ของเมืองโคราช มาร่วมงาสรงน้ำพระ “พระคันธารราษฎร์”   ร่วมกับคณะสงฆ์    

ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ที่คุ้นเคยกับการร่วม พิธีการแห่ “พระคันธารราษฎร์”  ในปีนี้ก็ขอให้มาร่วมงานกันที่วัดพระยนารายณ์มหาราชวรวิหาร   ต.ในเมือง อ.มือง จ.นครราชสีมา  ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แม้ว่าสถานการณ์จะคลีคลายลงบ้างแล้วก็ตาม  โดยขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมงานพิธีถวายน้ำสรง “พระคันธารราษฎร์”  ในวันที่ 13 เมษายน 2564  ส่วนกำหนดการจัดงานนั้น จะได้มีการกำหนดงานที่ชัดเจนและมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อีกครั้ง 

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา