ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 มีนาคม 64 ที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  นาย สมพงษ์  หอมสนิท  นายอำเภอโนนไทย   ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโนนไทย   นาย เชาวลิต เกิดกลาง   ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และ คณะครู อาจารย์ นักเรียน  ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเดินทางมาดูงานของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  หนึ่งเดียวในโคราช   ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สวมหมวกกันน็อค 100 %  โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ส่วนราชราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั่วไป  เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

  นาย เชาวลิต เกิดกลาง   ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   มีจำนวนนักเรียน 1,513 คน  คณะครู อาจารย์ รวม 84 คน  และมีนักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือเป็นประจำ จำนวน 140 คัน  และโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์   มีการรณรงค์ให้คณะ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียน  ได้เห็นถึงความสำคัญของหมวกกันน็อค   ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในการทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย  โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียน  ที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์แห่งนี้ 100 %  ทั้งผู้ที่ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์     มีการสวมหมวกกันน็อค   ดังนั้นทางโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ แห่งนี้จึงได้รับกาสนับสนุนจากหลายภาคส่วน    ทางโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารหมวกกันน็อค  ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 100 ใบ  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ยืมใช่สวมใส่ในวันที่นักเรียนลืมเอาของตนเองมาด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่ง  และทางโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับประเทศ  ที่ได้มีการเข้ามาศึกษาดูงานเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา    ซึ่งในวันนี้เองโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์แห่งนี้ ก็ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   

ทั้งนี้  สิ่งที่ทางโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้ทำมานั้นถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเด็กนักเรียน รวมทั้งคณะบุคลากร ของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของตนเอง  ซึ่งก็ได้รับความชื่นชมมากจากทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   และที่ผ่านมายังได้รับรางวัลมาโดยตลอด   และนอกจากในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อค 100 %  แล้ว  ตนเองยังมีการวางนโยบายต่อเนื่องด้วยการดำเนินการ จัดให้มีการทำใบขับขี่ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  เพราะเด็กนักเรียนหลายคนเข้าเกณฑ์แล้ว     นาย เชาวลิต กล่าวฯ 

    ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา