วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมาและมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานผนึกกำลัง ประกาศความพร้อม ก้าวสู่การเป็น “โคราชมหานครแห่งอารยสถาปัตย์” KICK OFF KORAT FRIENDLY DESIGN ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70ปี โดยเริ่มจากการแสดงสุดพิเศษ จากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แชมป์ประเทศไทย 2 ปีซ้อน  และการแสดงต้อนรับจากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จากนั้น

นายสุวัจน์ ลิปพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยพิธีลงนามในปฏิญญโคราช “โคราชมหานครแห่งอารยสถาปัตย์” โดย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 แห่ง/องค์กร ร่วมลงนาม ปิดท้ายด้วยการประกาศปฏิญญา “โคราชมหานครแห่งอารยสถาปัตย์”นำโดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

นายสุวัจน์ กล่าวว่า การประกาศความพร้อม ก้าวสู่การเป็น “โคราชมหานครแห่งอารยสถาปัตย์” สืบเนื่องจากปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโครงสงประชากรโลกอันเนื่องมาจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ทำให้มีการนำแนวคิดที่เรียกว่า “อารยสถาปัตย์” หรือ universal design หรือ Friendly Design ซึ่งหมายถึงการออกแบที่เป็นสากลและรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน มาใช้ในการออกแบบอาคารสถานที่ ทั้งสถานที่สาธารณะและสถานที่ส่วนบุคคล เพื่อมองความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้คนทุกเพศไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย หรือแม้กระทั้งผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งการมีอารยสถาปัตย์ ถือเป็นดัชนีชี้วัด บ่งบอกถึงความเจริญและการพัฒนาของบ้านเมือง

ด้วยเหตุนี้ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชาวโคราช ได้ผนึกกำลังด้วยวัตถุประสงค์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนโคราชให้ก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งอารยสถาปัตย์ ประอบกับระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก “WAS WORLD GAMES 2020” ในจังหวัดนครราชสีมา มีนักกีฬาเข้าร่วมประมาณ 2,500 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนควอลิฟายสำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนในการพัฒนเมืองตามแนวทางอารยสถาปัตย์ อันจะทำให้เกิดความพร้อมต่อการรองรับภารกิจดังกล่าว ชาวโคราชในฐานะเป็นเจ้าบ้าน และเพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดนครราชสีมา การลงนามปฏิญญาดังกล่าว จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะจุดประกายความร่วมมือของประชาคมโคราช เพื่อสร้างความพร้อมและขับเคลื่อนเมืองโคราช ให้ก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอารยสถาปัตย์ในอนาคตอันใกล้ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Cr.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา