นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อส. อ.ครบุรี ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย, ผอ.รพ.สต.หนองโบสถ์ , กำนัน – ผญบ. หมู่ ที่ 8,20 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลโคกกระชาย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2566ที่ผ่านมา

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบความเสียที่ขึ้นมีบ้านเรือนประชาชน เสียหาย จำนวน ประมาณ 150 หลัง แบ่งเป็นเสียหายหนัก จำนวน 50 หลัง ,ปานกลาง- เล็กน้อย 100 หลัง โดยโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ เสียหายเล็กน้อย แรงลมทำให้เสาไฟฟ้าล้ม จำนวน 8 ต้น เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับ ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีต้นไม้ล้มทับขวางถนน ส่วนพืชผลทางการเกษตร อยู่ระหว่างการสำรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว

นายพีรพัฒน์กล่าวว่าสำหรับการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ทางอำเภอได้ตั้งกองอำนวยการ เพื่อรับเรื่องและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วัดหนองโบสถ์ ม.20 ต.โคกกระชาย และได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ในวันที่ 23 มิถุนายน  โดย อบต.โคกกระชายจะดำเนินมอบถุงยังชีพ และให้ กองช่าง สำรวจประมาณการความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและให้ อปพร.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานปกครองอำเภอครบุรี อส.อ.ครบุรี /หน่วยทหาร ป.3 พัน 3 / กำนัน -ผญบ. จิตอาสา ตำบลโคกกระชาย  หมู่ที่ 1-24 พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาอำเภอครบุรี ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกันก็มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงให้สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยแล้ว

Cr: ปชส.นม สำนักข่าว MC.news รายงาน