เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เนื่องในวันที่ ๒๔ กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคต  และทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันมหิดล  พร้อมนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน  สถานศึกษา ร่วมวางพวงมาลาในงานครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวถึง การจัดงาน วันมหิดล ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้จัดงานวันมหิดล เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะแพทย์ที่ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศร่างกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์วางรากฐานระบบการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานจนทุกวันนี้ ซึ่งพระองค์ท่านได้รับการขนานพระนามให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย และเจ้าฟ้าทหารเรือ”

หลังจากพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเสร็จสิ้น ได้มีการรางวัลคนดีศรีมหาราช และพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหารราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปณาโรงพยาบาลทหาราชขนครราชสีมาคนบรอบ 110 ปี โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน

ภาพ/ข่าว ปชส.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา