วันที่ 25 กันยายน 2562เวลา 09.00 น. ที่วัดปรางค์ทอง บริเวณด้านหน้าบึงพุดซา  ต.พุดซา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ได้จัดให้มีพิธีปลูกต้นไม้ ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานให้พิธี  นายเกรียงศักดิ์ นาคหฤทัย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา เป็นผู้กล่าวแนะนำสถานที่ และนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรสิทธิ์  สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง พี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับบึงพุดซา ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ 53.6 ตารางกิโลเมตร  หรือ 33,500 ไร่ แบ่งออกเป็น 18 หมู่บ้าน  มีประชากร  ประมาณ 9,000 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย คลองลำบริบูรณ์  คลองละลมโพธิ์ คลองโพธิ์เตี้ย และบึงพุดซา  ซึ่งบึงพุดซา เดิมเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่  มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ โดยทางเทศบาลตำบลพุดซาได้มีโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นการเตรียมปรับทัศนียภาพ และจัดสรรให้เป็นสวนสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป  โดยต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ต้นสัก ,พะยูง,ตะแบก, สาธร, คูณ และพญาเสือโคร่ง ที่จะมีที่เดียวในจังหวัดนครราชสีมา

ทีมข่าว MC.news