พื้นที่โฆษณา

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้สถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จ.นครราชสีมา หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา​ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา นำ​โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา นพ.สุรัตน์​  ส่งวิรุฬห์รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา และนายจรัสชัย​ โชคเรืองสกุล​ นายศักดิ์สิทธิ์  ลิขเรศสกุลสีมา นายอภินันท์​ เผือกผ่อง​ รอง​ผวจ.นครราชสีมา ​ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราชกล่าวว่า ตามที่จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19   จึงมีความห่วงใยปัญหาปากท้องของประชาชน ที่ได้รับกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อวานนี้(28เม.ย.2563) เวลา 11.00 น. ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน”ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อแจกอาหารให้ชาวโคราชเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะด้านปากท้องขาดอาหารรับประทานของประชาชน จึงได้จัดโครงการฯ นี้ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ  จึงขอประชาสัมพันธ์ทราบโดยทั่วกัน ใครไม่มีข้าวรับทานให้มารับได้ข้าวแจกฟรีนี้ได้

โครงการนี้จะมีการแจกข้าวฟรีวันละ 500 กล่อง เวลา 11.00 น.   โดยมีภาคส่วนต่างๆได้ร่วมมือจัดจุดแจกข้าวฟรีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา แจกข้าวฟรีจำนวน 500 กล่อง, ที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  โดยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน แจกข้าวฟรีจำนวน 500 กล่อง,  ที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  แจกข้าวฟรีจำนวน 200 กล่อง, และ ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว โดย อำเภอสีคิ้ว แจกข้าวฟรีจำนวน 100 กล่อง   

ส่วนในมือเย็นในเวลา 16.00 น. ที่ โรงแรมปัญจดารา  โดยโรงแรมปัญจดาราแจกข้าวฟรีจำนวน 500 กล่อง,     ที่ โรงแรมวีวัน โดยโรงแรมวีวัน แจกข้าวฟรีจำนวน 200 กล่อง  และ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563   อบจ.นครราชสีมา จะจัดอาหารถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ เวลา 10.30 น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร และ    พร้อมทั้งแจกอาหารฟรีแก่ประชาชนเป็นก๋วยเตี๋ยวและขนมหวาน จำนวน 500 ชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนหลังวัดสุทธจินดาฯ หรือประชาชนเขตใกล้เคียงมารับอาหารฟรีได้เวลาประมาณ 11.00 น. 

คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ในเบื้องต้น  พร้อมขอให้ประชาชนทุกคน ขอให้คงมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนเองในการส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคลให้เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน  หมั่น “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร  และสวมหน้ากากผ้าอนามัยทุกคน” ทั้งนี้ขอสื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชน ในเรื่องมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้ ขอ ให้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 หากมีความจำเป็นต้องพบปะผู้คนอื่นๆ ให้ใช้สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง 2 เมตร หรือ 2 ช่วงแขน และใช้เวลาให้สั้นที่สุด สำคัญหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ต้องไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น  และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)

เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน อีกทั้งขอความร่วมมือจากชาวโคราชร่วม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก” อีกทั้งมีผู้ขอรับความช่วยเหลือโทรมาปรึกษาสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรมตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้เราผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน 

ในเรื่องปากท้อง ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้จัดถุงยังชีพ จาก1567 ไว้ช่วยเหลือ ทางจังหวัดนครราชสีมากำลังดำเนินการนำส่งให้ในพื้นที่  กรณีหากท่านที่ลงทะเบียนไว้กับ 1567 แล้ว และสามารถมารับถุงยังชีพได้ด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ติดต่อสอบถาม 1567  รวมทั้งหากเครียดขอให้โทรปรึกษา 1323     สายด่วนสุขภาพจิต ทั้งนี้พบโคราชเครียด ร้อยละ 13.68 จึงขอฝากแนวทางการดูแลจิตใจในชุมชน(วัคซีนใจ) 1.สร้างชุมชนให้รู้สึกปลอดภัย ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติตามนโยบาย ห่างกาย ไม่ห่างใจ 2.สร้างชุมชนให้มีความสุข พูดคุย สื่อสารใส่ใจ รับฟังความรู้สึก 3.สร้างชุมชนให้มีความหวัง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน และ  4.สร้างชุมชนที่เข้าใจและให้โอกาส ให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในที่สุด เพื่อให้เราผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน 

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แถลงว่า จังหวัดนครราชสีมาได้มีการคัดกรองผู้ป่วยผลการคัดกรองประชาชนตั้งแต่ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค. –  29 เม.ย. 2563จำนวนทั้งหมด 87,452 คน พบว่า   มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ  จำนวน   780 ราย (เก่า 768+ ใหม่ 12 ราย)  ตรวจ ไม่พบเชื้อ   จำนวน   759 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ   จำนวน  2 ราย  ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID – 19  จำนวน  19  ราย 

โดยผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูง ของเคสผู้ป่วยรายที่ 19 ที่ตรวจเชื้อพบล่าสุดของโคราชจำนวนกว่า 20 รายมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบไม่พบเชื้อ  ส่วนการรักษาพยาบาลคณะแพทย์รักษาหาย  จำนวน  13 ราย   ส่งตัวกลับบ้าน รวมจำนวน  12 ราย  เหลือกักตัวต่อ รร.ปัญจดารา  1 ราย (รายที่ 18) สำหรับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ จำนวน 6 ราย อยู่ที่ รพ.มหาราช 3, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 2 ราย อาการผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 5 ราย, อาการคงที่ 1 รายคือรายที่ 19  มียอดกักตัว สะสม 168 ราย, กักตัวครบ 113 ราย มีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 55 ราย ได้แก่ รร.ปัญจดารา 12 ราย, รพ.เทพรัตน์ฯ 1 ราย, รพ.ปากช่อง 2 ราย และกักตนเองที่บ้าน 40 ราย

สรุปผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าจังหวัดนครราชสีมา Local Quarantine จำนวน 7 ราย (เมียนมา 7 ราย ,กัมพูชาครบกำหนดการกักตัวแล้ว)  ผู้เดินทางจาก State Quarantineเข้าจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ(HQ) จำนวน 20 ราย, สาธารณรัฐเกาหลี 10 มาเลเซีย 2 เยอรมัน 2 และ อินโดนีเซีย,แคนาดา, ฮังการี,อเมริกา, อังกฤษ ,รัสเซีย ประเทศละ 1 ราย  จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ รวม 49,158 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 44,682ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 4,476 ราย 

ภาพโดย นายสุพรรณ เชื้อสีดา ทีมข่าว MC.news.com รายงาน