พื้นที่โฆษณา

วันที่ 28 เมษายน 2563  ที่ บริษัท มิตซูปฐพีทอง จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานรับมอบมอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม จาก นาย ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล  ประธานกรรมการ บจก. โคราชแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้  บจก.โคราชแผ่นดินทองซิตี้  บจก.ปฐพีทองหัวทะเล และบริษัทในเครือปฐพีทอง ,  นาย ฮุ่ยกุง อุไรธนากุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯในเครือปฐพีทอง  นาย สมบัติ อุไรธนากุล ประธานกรรมการ บจก.สมบัติธานี   นาย สันติภพ  อุไรธนากุล  กรรมการผู้จัดการ บจก.มิตซูปฐพีทอง  สาขามิตรภาพ   นาย วัชรพงศ์  ลิ้มวิเชียร ผู้จัดการ   นาย บัญชา อุไรธนากุล  กรรมการผู้จัดการ บจก.มิตซูปฐพีทอง สาขาบายพาสและปากช่อง บจก.ปฐพีทองมอเตอร์ส ( ซูบารุ นครราชสีมา )

พื้นที่โฆษณา

พร้อมด้วยนาย บรรพต อุไรธนากกุล  กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามนิสสันนครราชสีมา สาขามิตรภาพ  และปากช่อง นาย บรรจง อุไรธนากุล กรรมการผ้จัดการ บจก.สยามนิสสันโคราช  นาง  ปิยานุช  อุไรธนากุล ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาถนนมิตรภาพ  นาย อัครพล จันทรานุพัฒน์  ประธานกรรมการ บจก.เซ็นทรัลโฮมเซ็นต์เตอร์ ( 2020 )  นาย มณฑล บุญทานนท์  หจก.สุขภัณฑ์ปูนการช่าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  โดยมี ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมเป็นสักขีพยาน และรายงานข่าว 

นาย ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล “ป๋าซิม” เปิดเผยว่า วันนี้บริษัทฯในเครือปฐพีทองได้เล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯในเครือปฐพีทองจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยการบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 5,500 ชุด  ได้แก่ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 5,500  มาม่า จำนวน 33,000 ซอง  น้ำดื่ม 22,000 ขวด  จัดเป็นชุดถุงยังชีพจำนวน 5,500 ชุด    มูลค่ากว่า 923,000 บาท  ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน

ประกอบไปด้วย 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 1,500 ชุด  2.เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1,000 ชุด  3.เทศบาลตำบลพุดซา จำนวน 500 ชุด 4.เทศบาลตำบลสุรนารนี จำนวน 500 ชุด  5.เทศบาลตำบลไชยมงคล จำนวน 500 ชุด   6.เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน 500 ชุด  7.เทศบาลตำบลหนองจะบก จำนวน 500 ชุด  8. ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4  จำนวน 80 ชุด  9.ชุมชนหลังโรงพยาบาลเซน๖เมรี่ จำนวน 80 ชุด 10.พนักงานในเครือปฐพีทอง และตลาดซิมพลาซ่า 354 ชุด   โดยให้ผุ้นำแต่ละพื้นที่ได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจ และบรรเทาความทุกข์ยาก ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ด้าน นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า ตนเองในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ต้องขอขอบคุณ นาย ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล  ประธานกรรมการ บจก. โคราชแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้  บจก.โคราชแผ่นดินทองซิตี้  บจก.ปฐพีทองหัวทะเล และบริษัทในเครือปฐพีทอง  พร้อมทั้งครอบครัว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแทนพี่น้องประชาชน    ที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 

โดยเฉพาะมีผู้คนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพได้ตามปกติ   ไม่มีรายได้มาคำจุนครอบครัว ที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานรวมทั้งภาคส่วนของทางราชการเอง   ก็ได้พยายามบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ  และในวันนี้ก็ได้รับมอบข้าวสาร มาม่า น้ำดื่ม จากบริษัทในเครือปฐพีทอง  ทางจังหวัดก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคในครั้งต่อไป

ทีมข่าว MC.news .com รายงาน