พื้นที่โฆษณา

วันที่29 เมษายน 2563 ที่วัดป่าศรัทธารวม  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  พระศรีธรรมวงศาจารย์ ( ไพโรจน์ ฐิตโชโต )  เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา – สีคิ้ว – โนนสูง (ธ)  นาย วัชรพล โตมรศักดิ์  สส.เขต 2 พรรคชาติพัฒนา  นาย เอกภพ โตมรศักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล  พล.ต.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2  นาย กิติพงศ์ พงศ์สุรเวช  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ได้ร่วมกันนำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น  จำนวนกว่า 500 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน  เขตเทศบาลตำบลหัวทะเล  เป็นผู้ยากไร้ ตกงาน ผู้มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พื้นที่โฆษณา

โดยประชาชนได้นำบัตรคูปองมารับสิ่งของ  ทั้งนี้มีประชาชนเดินทางมารับอาหารบริจาคจำนวนมาก  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหัวทะเลช่วยคัดกรอง  มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ และยืนเว้นระยะห่างตามที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย ก่อนได้รับมอบสิ่งของ  ซึ่งประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของบริจาค ได้ปฏิบัติตนด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดระยะห่าง  การยืน รอรับสิ่งของบริจาค ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

นาย วัชรพล โตมรศักดิ์  สส.เขต 2 พรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามดำริของ พระศรีธรรมวงศาจารย์ ( ไพโรจน์ ฐิตโชโต )  เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา – สีคิ้ว – โนนสูง (ธ)   ที่ได้รับพระดำริของสมเด็จอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริญายก ที่ประทานความห่วงใยแกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงมีพระดำริให้วัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพตั้งโรงทานบรรเทาทุกข์  

ดังนั้นทางวัดป่าศรัทธารวม จึงได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย  เทศบาลตำบลหัวทะเล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และทหารจากกองทัพภาคที่ 2 มาร่วมกันมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม จัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีภาคเอกชน รวมทั้งศิษยานุศิษย์ของวัดป่าศรัทธารวม   ได้นำข้าวกล่อง จำนวน 2,000 กล่อง  เนื้อไก่สด จำนวน 500 กิโลกรัม   มาร่วมแจกให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ อยากฝากไปยังพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการดูแลตนเองในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่าปัจจุบันพบว่า มีจำนวนคนติดเชื้อลดลงมาเป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งผลของความสำเร็จตรงนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน  และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   กระทั่งทำให้การติดเชื้อโควิด -19 ลดจำนวนลง แต่อย่างไรก็ตามตนเองไม่อยากให้ประมาทหรือการ์ดตกเด็ดขาด  ทุกคนต้องรักษามาตรฐานที่เคยปฏิบัติมาให้ดีจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิม 

ดังนั้นจึงอยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งทราบดีว่าทุกท่านได้รับความเดือดร้อนมาก  โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีงานทำและไม่สามารถทำงานได้   ซึ่งตรงนี้เองทางรัฐบาลเองก็พยายามช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน  และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  และตนเองในบานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้พยายามสะท้อนถึงปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนผ่านทางผู้แทนราษฎรทุกคน ไปยังรัฐบาลในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทั้งหมด

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน