พื้นที่โฆษณา

วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดแถลงข่าวและกล่าวว่า  วันนี้จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ติดต่อกันอีก 1 วัน  มาเป็นวันที่ 15 แล้ว  และวันนี้ทาง ศบค.ก็ได้มีการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ปลอดการติดเชื้อโควิด 19  เป็นวันที่  14  อีกหนึ่งจังหวัด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีของจังหวัดนครราชสีมา   ตนเองขอฝากขอขอบคุณไปยังพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน  รวมทั้งพีน้องที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ขิงจังหวัดนครราชสีมา ทุกท่านด้วย  

สำหรับเบื้องต้น ที่ทางจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการต่อไปนั้น โดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ นั้น ต้องรอความชัดเจนจาก ศบค. (ส่วนกลาง )  ที่จะแจ้งมาว่าจังหวัดนครราชสีมานั้น อยู่ในลำดับที่เท่าไร  และจะมีการผ่อนคลายได้ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทาง  และจะต้องผ่านด่านต่าง ๆ  ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการหารือร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาแล้ว  และได้ข้อสรุปว่าจะมีการลดจำนวนด่านตรวจลง จากเดิมที่มีการตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิว ที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางช่วงเวลากลางคืน ( เคอร์ฟิว )  ได้รับความสะดวก  ซึ่งด่านตรวจมีอยู่ จำนวน 53 ด่าน ก็จะลดลงมาเหลือ 25 ด่านตรวจ โดยเริ่มตั้งแต่คนวันนี้ 22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  

พื้นที่โฆษณา

ส่วนด่านคัดกรองซึ่งมีอยู่ จำนวน 5 ด่าน  ก็จะลดลงมาเหลือ 2 ด่าน  คือที่ อ.ปากช่อง และ อ.วังน้ำเขียว ส่วนด่านในชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลต่าง ๆ  ก็จะลดลงเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ไปเน้นในเรื่องของการตั้งด่านในการดูแลในกรณีที่ต้องมีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากที่อื่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในเบื้องต้นที่จะดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในเบื้องต้นที่จะดำเนินการ คิดว่าเป็นการผ่อนคลายไปได้ในส่วนหนึ่ง ส่วนมาตรการอื่นๆก็ต้องรอคำสั่งจาก ศบค.ในส่วนกลาง ว่าจะมีมาตรการผ่อนปรนอย่างไร

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมาการโดยสรุปคือ มีผลการคัดกรองประชาชนตั้งแต่ วันที่ 3  .ม.ค. – 22 เม.ย. 2563มีจำนวนทั้งหมด 83,190 คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 702  รายเพิ่มขึ้น 12 ราย  ตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน  681  ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย และพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID – 19 จำนวน18 ราย ถึงวันนี้ไม่พบติดต่อกันมาแล้ว 16วัน ส่วนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรักษาหาย  จำนวน 12 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย คือผู้ป่วยในเคส 2 ใช้เวลารักษารวม37วันและผู้ป่วยเคสที่ 10 ใช้เวลารักษารวม 29 วัน ทั้ง  2 รายส่งกักตัวต่อที่ รร.ปัญจดารา เพื่อให้ครบ 14 วัน ส่วนผู้ที่กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 10 ราย กลับบ้านแล้ว โดยผู้ติดเชื้อยังรักษาตัวอยู่จำนวน 6 ราย ที่ รพ.มหาราช 3, รพ.สูงเนิน 1, รพ.มทส. 0, รพ.โชคชัย 2 ราย) ทั้ง 6 รายมีอาการดีขึ้น

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการ และสถานที่สาธารณะหลายแห่งนั้น อาจจะมีการออกมาตรการผ่อนปรนของในบางพื้นที่ แต่ยังเน้นส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนมีพฤติกรรม “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร  และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคน” อีกทั้งได้เน้นให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล และขอให้ร่วมมือชาวโคราช “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออก” เนื่องจากมีสถานการณ์เกิดระบาดขึ้นในพื้นที่โคราชขณะนี้ และขอให้ชุมชน อสม. ประชาชนช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวัง หากมีอาการสงสัย แจ้งโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ หรือโทร 1422 หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 เพื่อให้ชาวโคราชเราจะฝ่าวิกฤติโควิด -19 และโรคไข้เลือดออกไปพร้อมๆกันครั้งนี้

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน