พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราสีมา วางมาตรการเข้มการแจกของอุปโภคบริโภคให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก”โควิด-19 หามแจก”มั่ว” ต้องแจ้งรายละเอียดก่อนแจกล่วงหน้า 1 วัน เว้นระยะทางสังคมตอแถวห่างกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร ป้องกันการติดเชื้อ ขณะที่ธารน้ำใจหลั่งมาไม่ขาดสาย ล่าสุดผู้ประกอบการลานมันอุดมพืชผล บริจาคถุงยังชีพมูลค่า 100,000 บาท สถานการณ์การระบาดของ”โควิด”เมืองโคราช”เอาอยู่” ตัวเลขหยุดแค่ 18 ราย รักษาหาย 12 ราย ผู้ป่วยอีก 6 คนอาการดี รอตรวจเชื้อครั้งสุด คาดรักษาหายภายในอาทิตย์นี้

พื้นที่โฆษณา

วันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นาย อุดม  นกไม้ และ นาง สัมฤทธิ์ นกไม้  ผู้ประกอบการลานมันอุดมพืชผล  ได้เดินทางมามอบสิ่งของถุงยังชีพ มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นาย  วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และ นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เป็นตัวแทนรับมอบ และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสื่อมวลชนหลายสำนัก ร่วมเป็นสักขีพยาน และรายงานข่าว

ด้าน นาย อุดม  นกไม้ และ นาง สัมฤทธิ์ นกไม้  ผู้ประกอบการลานมันอุดมพืชผล   กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ทำให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก  รวมทั้งในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากหลายคนไม่สามารถประกอบการงานได้เป็นปกติ  บางรายก็ตกงานเนื่องจากไม่มีการจ้างงาน  ในขณะที่ทางจังหวัดเองก็ได้มามตารการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ดังนั้นตนเองจึงได้นำสิ่งของถุงยังชีพ มูลค่ากว่า 100,000 บาท มามอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกกระทบจาก COVID-19 โดยมอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม ตนเองขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งทุกคนทราบดีว่าเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชน  โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ขอให้บุคลากรทุกคนปลอดภัย และขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง  นอกจากนี้ยังขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ในครั้งนี้  ขอให้ทุกคนอดทนและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีทุกคน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงถึง ผลการคัดกรองประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. –  23 เม.ย. 2563ที่มีจำนวนทั้งหมด 84,104 คน  พบว่ามีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน   713 ราย (เก่า 702 + ใหม่ 11 ราย)   ตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน   692 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน      3 ราย  จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 จำนวน    18  ราย ถึงวันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน  17 วัน

การรักษาพยาบาลของคณะแพทย์ ได้รักษาหายแล้ว จำนวน  12 ราย จำนวน  2 รายที่รักษาหายเพิ่ม เป็นผู้ป่วยรายที่ 15,13 กักตัวที่ รร.ปัญจดารา ทั้งนี้คนไข้ที่หายป่วยและถูกกักตัว 14 วัน จำนวน  10 ราย สามารถกลับบ้านได้  และส่วนที่ยังรักษาอาการป่วยอยู่อีกจำนวน 6 ราย  (ที่ รพ.มหาราช 3, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 2 ราย)  มีอาการดีขึ้นทั้ง 6 ราย และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดประจำสัปดาห์อีกครั้ง หากไม่พบเชื้อก็จะเป็นผู้รักษาหาย  สำหรับยอดกักตัวสะสม 151 ราย กักตัวครบ 104 ราย มีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 47 ราย ได้แก่ มทส. 2 ราย ,รร.ปัญจดารา 4  ราย ,   รพ.เทพรัตน์ฯ 1 ราย รพ.วังน้ำเขียว 1 ราย รพ.ปากช่อง 2 ราย และกักตนเองที่บ้าน 37  

การคัดกรองผู้เดินทางจาก State Quarantineเข้าจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ(HQ) จำนวน 18 ราย  มาเลเซีย 2,สาธารณรัฐเกาหลี 10และ อินโดนีเซีย,แคนาดา, ฮังการี, เยอรมนี, อเมริกา, อังกฤษ ประเทศละ 1 ราย) จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ รวม 46,204 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 39,902 ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 6,302 ราย

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 เน้น มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) กรณี การแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ข้อปฏิบัติของผู้ประสงค์จะแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชน ขอให้แจ้งกับองค์กรส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนการแจก 1 วัน ในเรื่องสิ่งของที่จะแจกจ่าย  จำนวน  สถานที่แจกจ่าย  วิธีการแจกจ่าย  ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่แจกจ่าย เป็นต้น  ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มาสนับสนุน ให้คำแนะนำ อย่างเคร่งครัด ต้องไม่ให้ผู้มารับแจกจ่ายอยู่กลางแจ้ง (ตากแดด) ระหว่างรับแจกจ่าย รวมทั้งต้องจัดให้มีการ

นอกจากนี้ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างบุคคลของผู้รับการแจกจ่ายไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีการคัดกรองโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้ผู้มารับแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ระหว่างแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ต้องควบคุมการแจกจ่ายมิให้ผู้มารับการแจกจ่ายแออัด  ลดระยะเวลาแจกจ่ายให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยความสะดวก  วางระบบ  การบริหารจัดการ  ในการแจกจ่ายสิ่งของให้เป็นไป     ด้วยความเรียบร้อย  และเป็นไปตามมาตรการป้องและควบคุมการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 

จังหวัดนครราชสีมาเน้นส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการให้ประชาชนมีพฤติกรรม “ล้างมือทั้งวัน    กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร  และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคน” อีกทั้งเน้นให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล และขอให้ร่วมมือชาวโคราช “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออก” เนื่องจากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่โคราชขณะนี้ และขอให้ชุมชน อสม. ประชาชนช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวัง หากมีอาการสงสัย แจ้งโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ หรือโทร 1422 หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 เพื่อให้ชาวโคราชเราจะฝ่าวิกฤติโควิด -19 และโรคไข้เลือดออกไปพร้อมๆกันครั้งนี้

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน