พื้นที่โฆษณา

วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19” ณ.หอประชุมติณสูลานนท์ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์ สุชาติ เจนเกรียงไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การติดเชื้อโควิด และการรักษา การป้องกันความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี สื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟัง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เน้นทุกภาคส่วนดำเนินงาน ในเรื่องแผนปฏิบัติการกรณีระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเกิด ขณะเกิด เฝ้าติดตาม และฟื้นฟู ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้ผลกระทบควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 20 เมษายน เนื่องจากพบผู้ป่วยรายสุดท้าย 6 เม.ย.คือต้องนับไปอีก 14 วัน แม้ผู้ป่วยโควิด-19โคราชจะรักษาหายแล้ว 10 คนและนโยบายจังหวัดนครราชสีมามีการกักตัวต่อ(LQ)ผู้รักษาหายต่ออีก14วัน

พื้นที่โฆษณา

“ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า มีบางพื้นที่จังหวัดปล่อยตัวเร็ว แล้วกลับพบว่าเกิดการเชื้อโรคโควิด-19ขึ้นมาใหม่ อีกทั้งในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น มีการพบการระบาดของ โรคโควิด-19 ขึ้นใหม่ และเป็นการระบาดในระลอกใหม่ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน หากไม่มีการควบคุมให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด  โดยจังหวัดนครราชสีมาจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง โดยในขณะนี้ยังคงเปิดสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ห่วงใยชาวโคราช  พบว่า มีประชาชนโทรมาแจ้งขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องขอฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบ”นายวิเชียรกล่าว

ส่วนมาตรการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน  2 เมตร และสวมหน้ากากผ้า  ทุกคนในรายที่ไม่ป่วย สำหรับผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน” นอกจากนี้ มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อโคราช”  ควรให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล อีกทั้ง อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว ในพื้นที่ 31 อำเภอ จาก 32 อำเภอ ขอเน้นให้ชุมชน อสม. ประชาชนช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวัง หากมีอาการสงสัย แจ้งโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ หรือโทร 1422 หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669

จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯที่ผ่านมาว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ(PUI)   จำนวน  672 ราย   (เก่า 659  +ใหม่ 13 ราย)   พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19   จำนวน 18  ราย เท่าเดิม เป็นเช่นนี้มาเป็นเวลา 11 วันแล้ว โดยเมื่อวานที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเคสแรกที่เราพบการติดเชื้อ  รวมในขณะนี้รักษาหายแล้ว10  ราย  และได้ส่งกักกักตัวต่อ 14  วันที่ รร.ปัญจดารา และ กลับบ้านหลังกักตัวครบ 14 วัน รวม 5 ราย สำหรับผู้ป่วยอีก 8 รายยังคงรักษาตัว อยู่ที่ รพ.มหาราช 5,  รพ.มทส. 1 และ รพ.โชคชัย 2 รายมีอาการดีขึ้น 6 ราย  และอาการคงที่ 2 ราย

การตรวจคนไข้ที่เข้ารับการรักษาปรากฏว่าไม่พบเชื้อ   จำนวน   651  ราย   และยังรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน  3  รายทั้งหมดเป็นผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน 78,356 ราย(ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค -18 เม.ย 2563 เวลา 11.00 น.) กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ(PN) มีจำนวน 293 ราย ไม่ป่วย 293 ราย   กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 293 ราย จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานครบทั้ง 32 อำเภอ  รวม40,826ราย(เก่า 38,596 +ใหม่ 2,230) เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 32,193ราย(เก่า 29,613+ใหม่ 2,580) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน  8,633 ราย

สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ(ตั้งแต่ 31 มี.ค.2563-18 เม.ย 2563) รวมจำนวน 69รายและกลับจาก Stat Quarantine  1  ราย รวม 70 ราย กักตัวครบ 14 วัน 47 ราย และผู้ที่ต้องกักตัวต่อให้ครบ 14 วันจำนวน 23ราย(ที่ มทส.14,  รร.ปัญจดารา 6, กักตนเองที่บ้าน 3) รวมมีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 105ราย(เก่า 44+ใหม่ 61)  กักตัวครบ 65 ราย และผู้ที่ต้องกักตัวต่อให้ครบ 14 วันจำนวน 40 ราย(ที่ มทส.18, รร.ปัญจดารา 13, กักตนเองที่บ้าน 9) จังหวัดนครราชสีมาเตรียมสถานที่กักตัวไว้จำนวน 260 ห้อง(มทส.60+รร.ปัญจดารา80+ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน 10 +ศูนย์ ศพน.30+รร.ศรีพัฒนา80)  โดยได้ใช้ไป 31 ห้อง คงเหลือพร้อมรับ 229 ห้อง

ภาพโดย นายสุพรรณ เชื้อสีดา ทีมข่าว MC.news.com รายงาน