พื้นที่โฆษณา

นาย สุเทพ ณัฐกานต์กนก  นายกสมาคมจีนเตี้ยอันสาขานครราชสีมา/รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  เปิดเผยว่า วันที่ 18 เม.ษายน .2563   ได้แจ้งถึงคณะกรรมการมูลนิธิสว่างเมตตาสมัยที่39ทุกท่าน   เนื่องด้วยวันนี้ทางสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย  ( สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร   ได้ส่งหน้ากากอนามัยอย่างดี มาให้ทางสมาคมจีนเตี้ยอันสาขานครราชสีมา เป็นจำนวน 4,000ชิ้น  สืบเนื่องมาจากทางสำนักงานใหญ่จีนเตี้ยอันมีความห่วงใยคณะกรรมการมูลนิธิสว่างเมตตาทุกท่าน มวลสมาชิกเตี้ยอัน  และกู้ชีพกู้ภัยที่ออกปฏิบัติการ   จึงได้ส่งหน้ากากอนามัยอย่างดีมาให้

 โดย  ในการนี้ทางสมาคมเตี้ยอันสาขานครราชสีมา  ได้แบ่งสรรให้กับองค์กรเพื่อการกุศลดังต่อไปนี้  1.รพ.มหาราชนครราชสีมา 1000ชิ้น    2.มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน1000ชิ้น    3.มูลนิธิพุทธธรรม31(ฮุก31)1000ชิ้น   4.กู้ชีพกู้ภัยในเครือสว่างเมตตาอีก1000ชิ้น

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน