วันที่ 25 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตำบลปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรต้องเร่งฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อโรคไหม้คอรวง ซึ่งเป็นโรคราเชื้อราระบาดในรวงข้าว เนื่องจากในช่วงนี้เกิดโรคระบาด ในรวงข้าวที่กำลังจะทำการเก็บเกี่ยวเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดความเสียหายกับนาข้าวของชาวนาในหลายอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ความเสียหายร่วมกับนายอำเภอขุขันธ์ และชาวบ้าน เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกับโรคไหม้คอรวงระบาด สาเหตุของโรคนี้ เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคดังกล่าว คือ เชื้อราในอาอากาศที่เกิดจากสภาพอากาศที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเป็นอย่างดี เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ต้านทานกับศัตรูพืช และเกิดจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ไม่ตรงกับพันธุ์พืช ในช่วงเปลี่ยนฤดู ซึ่งจะทำให้เชื้อรา ทำลายลำต้นของรวงข้าว เกิดความเสียหายกับรวงข้าวลีบ และแห้งเหี่ยว เสียหายทั้งหมด การระบาดจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ขณะนี้เกิดความเสียหายและเกิดโรคเชื้อราระบาดแล้วในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ความเสียหาย 29,000 ไร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และเชื้อราบีเอส (บาชิลลัส ซับทีลีส) มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อฉีดพ่นการแพร่กระจายของโรคไหม้คอรวงในครั้งนี้

นายสว่าง ยังกล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าวยังไม่มียาป้องกัน และรักษาพืชผลการเกษตรได้ทันที ซึ่งหากเกิดความเสียหายกับรวงข้าวแล้ว เกษตรกรจะทำได้เพียงการฉีดพ่นสารเคมีดังกล่าวเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อรา ไปยังพื้นที่อื่นๆ เท่านั้น ส่วนการเยียวยา ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จะเร่งสำรวจความเสียหายและรายงาน ไปยังกระทรวงฯ เพื่อให้การช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นจะชดเชยความเสียหายต่อไร่ได้ 1,800 บาท ซึ่งต้องเป็นความเสียหายทั้งหมด เกษตรกรจึงจะได้รับเงินชดเชยดังกล่าว

ฉัตรชัย พรหมมาศ MC.news.com.net ศรีสะเกษ