“ดร.ยลดา” เดินหน้าพันธกิจ “สร้างคน” ล่าสุด อัดแน่น 8 หลักสูตร 8 อาชีพ เพิ่มอาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพเดิม หวังให้ประชาชนมีความรู้และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการการฝึกอบรมทั้งวิชาการ และ การลงมือปฏิบัติ ไปใช้เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนนับเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่ การมีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้ที่เพียงพอ จึงได้เกิดแนวทางในการที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน รวมถึง พัฒนาวิสาหกิจในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตนจึงได้สั่งการให้กองสวัสดิการสังคม เดินหน้าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมกัน 8 หลักสูตร ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  มั่นใจว่าจะมีเห็นพ่อค้า แม่ค้า หน้าใหม่ หรือพ่อค้า แม่ค้า ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว แต่มาเข้าร่วมโครงการเพื่อรับความรู้ และเทคนิค อื่นๆ นำไปสร้างความโดดเด่น คุณภาพให้กับสินค้าตนเองเพิ่มขึ้น

สำหรับอาชีพที่นำมาเป็นหลักสูตรในโครงการฯ ประกอบด้วย หลักสูตรการทำปลาส้มไร้ก้าง การทำขนมปั้นขลิบ, หลักสูตร การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา น้ำพลิกลงเรือ, หลักสูตรการจัดดอกไม้สดสำหรับโอกาสต่างๆ การทำเชิงเทียน, หลักสูตรการทำไก่ทอดสมุนไพร ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย, หลักสูตรการทำขนมสังขยาฟักทอง ข้าวเหนียวมูนหน้าปลา, หลักสูตรการทำขนมบัวหิมะ ขนมไดฟูกุ, หลักสูตร “บารีสต้า” การชงกาแฟอย่างมืออาชีพ และส่งท้ายโครงการด้วยหลักสูตร การเลี้ยงไส้เดือนและสารบำรุงดินจากมูลไส้เดือน

Cr.ปฃส. อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา