นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เดินหน้ากระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ล่าสุด ลุยหลักสูตรอบรมสัมมนาผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผู้ประกอบการยาสูบ และ โรงแรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่นำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับ อบจ.นครราชสีมา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ได้รู้ถึงข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ ขั้นตอนการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียม ช่องทางการอำนวยความสะดวกในการนำส่งเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ตก็สามารถจ่ายภาษีได้ทันที

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ นำจ่ายเงินภาษี จำนวน 827 ราย, ผู้ประกอบการยาสูบ จำนวน 17 ราย และ ผู้ควบคุม และจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน จำนวน 820 ราย ทำให้ยอดการจัดเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 11 สิงหาคม 2566 อบจ.นครราชสีมา สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเภท  จำนวน 103,767,802.33 บาท

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ อบจ. และ ผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น และรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านการนำส่งเงินภาษี ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บได้ไปพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกวันที่ 16 สิงหาคม 2566 อบรมผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และผู้ประกอบการยาสูบ และ รุ่นที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมสัมมนาผู้ควบบคุม และจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ณ โรงแรมแคนทารี โคราช

Cr.ปฃส. อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา