ภายหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้เคยรายงานเรื่องราวของ   รศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ  หรือที่ชาวบ้านเรียกขานและทราบกันดีในนามของ ( ดร.ง่วน )   นักธุรกิจใจบุญ ชาว อ.สีคิ้ว โคราช   ที่ได้ ซื้อเตียง / ที่นอน หมอน มุ้ง / นมกล่อง/ขนมไปมอบให้คุณยาย ทองคำ บ้านโนนแต้  อ. สีคิ้ว   และยังได้นำเงินรายเดือนซึ่งเป็นเงินที่ตนเองจะมอบให้ผู้สูงอายุทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท ตลอดชีวิต  ซึ่งต่อมาได้พบว่าคุณยายใช้ไม้เท้าช่วยเดิน  ตนเองจึงรู้สึกเป็นหวงกลัวว่าคุณยายอาจจะจะล้มได้ในเวลาเดิน  จึงได้นำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษากับ   นาย  สมชาย  อำพันกาญจน์  นายอำเภอสีคิ้ว  กระทั่งต่อมาก็ได้นำเอา วอล์คเกอร์ อุปกรณ์ช่วยเดินอลูมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุ  ไปให้กับคุณยาย  และโอกาสเดียวกันนี้ ได้เห็นรถวิ่งขายกันสาด จึงได้ติดต่อให้มาทำการติดตั้ง ติดให้คุณยาย เพื่อไม่ให้ฝนสาดและป้องกันแสงแดดให้กับคุณยาย เนื่องจากคุณยายได้อาศัยหลับนอนอยู่ข้างนอกบ้าน ในราคา5,000 บาท

ล่าสุด  รศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ  ( ดร.ง่วน ) ได้เดินทางมาเยี่ยมคุณยาย และได้เห็นว่ารอบบริเวณบ้านของคุณยาย  มีป่าหญ้าขึ้นรกรุงรัง  เกรงว่าคุณยายอาจจได้รับอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ ได้  จึงได้นำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษากับผู้นำชุมชน  จากนั้นจึงได้มาร่วมกันตัดหญ้าบริเวณโดยรอบบ้านให้กับคุณยาย  และในโอกาสนี้ (  ดร.ง่วน )  ยังได้สั่งหินกรวดมา เทบริเวณโดยรอบบ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ทาง ( ดร.ง่วน )  นอกจากจะห่วงใยคุณยายในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว  ยังได้มีการว่าจ้างชาวบ้านที่อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านคุณยาย   ให้คอยช่วยดูแลสอดส่อง ความเป็นอยู่ของคุณยาย  คอยอำนวยความสะดวกให้กับการดำรงชีวิตในแต่ละวันของคุณยาย  เนื่องจากคุณยายเองก็มีอายุมากแล้ว  การเดินก็ไม่สะดวกเท่าที่ควรแม้ว่าที่ผ่านมา  ทาง ( ดร.ง่วน )   จะได้จัดหา วอล์คเกอร์ อุปกรณ์ช่วยเดินอลูมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุ  ไปให้กับคุณยาย แล้วก็ตาม  

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา