พื้นที่โฆษณา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอโชคชัย มอบไก่พันธุ์ไข่ อาหาร และอุปกรณ์เลี้ยงไก่ ถุงยังชีพ พร้อมด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามนโยบายขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

พื้นที่โฆษณา

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวัฒนะ  สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธนสาร ประทุมวิง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ,นายสุวิทย์ วรรณกิจ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอโชคชัย เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้ ที่มีความประสงค์ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และปลูกผักสวนครัว ตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

พื้นที่โฆษณา

โดยนายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย ได้มอบหมายให้นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอาวุโสอำเภอโชคชัย นายประกาย  ผลสว่าง พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการตำบลกระโทก ร่วมให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ มอบไก่พันธุ์ไข่ อาหาร พร้อมอุปกรณ์เลี้ยงไก่ และถุงยังชีพ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับครัวเรือนยากจน TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้  จำนวน 4 ครัวเรือน  รายละเอียดสิ่งของที่ได้มอบ มีดังนี้    1.ไก่สาวพร้อมไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว รวม 40 ตัว  2.อาหารไก่ไข่ ครัวเรือนละ 1 กระสอบ รวม 4 กระสอบ   3.อุปกรณ์ใส่อาหารไก่ ครัวเรือนละ 2 อัน รวม 8 อัน  4.อุปกรณ์ใส่น้ำไก่ ครัวเรือนละ 2 อัน รวม 8 อัน   5.วิตามินสำหรับไก่ ครัวเรือนละ 3 ซอง รวม 12 ซอง  6.ถุงยังชีพ จำนวน 4 ถุง  7.เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากการขยายผลการดำเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์พระราชทาน บ้านตูม หมู่ 5 ตำบลด่านเกวียนครัวเรือนละ 5 ชนิด/ซอง รวม  20 ซอง

พื้นที่โฆษณา

สำหรับรายชื่อหัวหน้าครัวเรือน รับมอบสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพ ดังกล่าวประกอบไปด้วย   1) นายเฉลิม  มากระโทก เลขที่ 36 หมู่ที่ 10 ตำบลกระโทก    2) นางมูล สาหร่ายสำโรง เลขที่ 76 หมู่ที่ 10 ตำบลกระโทก   3) นางสาวสุฃาดา พว่งกระโทก เลขที่ 74 หมู่ที่ 10 ตำบลกระโทก    4) นางฉวี ชินวงศ์ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 13 ตำบลกระโทก ทั้งหมดเป็นคอรบครัวผู้ยากไร้ ในหมู่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ร้องเรีนขอให้ช่วยไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือ“โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300” 

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา