พื้นที่โฆษณา

ล่าสุดพบการติดเชื้อจากผลตรวจ  PCR+ 43 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 841 ราย รวม 884 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ขณะที่โรคติดเชื้อโควิดในโคราช ได้กลายเป็น“โรคประจำถิ่น” อย่างเต็มรูปแบบ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมติอนุมัติให้โรงภาพยนตร์สามารถให้ผู้ชม เข้าชมได้แบบเต็มจำนวนที่นั่งในโรงภาพยนตร์ แต่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยกันติดเชื้อ  “วิเชียร” ผวจ.วอนคนโคราชขอให้สวมหน้ากากต่อไปตามความสมัครใจ หลังสาธารณสุขประการให้กลางเดือน มิ ย.สามารถถอนหน้ากากได้เป็นบางพื้นที่ ส่วนสถานที่ราชการการทุกแห่งยังมีมาตรการเข้มเหมือนเดิม!!

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และผู้อำนวยการคณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดเผยถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ว่าขณะนี้การติดเชื้อในโคราชมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  มาตรการต่างๆที่เข้มงวดก็ลดลง จังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระดับสีฟ้า และเมื่อสถานการณ์การติดเชื้อดีขึ้น จึงมีการประกาศว่าในกลางเดือนมิถุนายนนี้ สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่ ที่ไม่มีผู้คนแออัด

พื้นที่โฆษณา

“แต่ถึงอย่างไรก็ตามตนมีความเห็นว่าการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ ยังเป็นเรื่องที่ดีเพราะสามารถป้องกันฝุ่นละออง  ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่อาจทำให้เกิดร่างกายอ่อนแอ จนอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนติดเชื้อโควิดได้ง่าย เพราะฉะนั้นจึงอย่างให้คนโคราชได้พิจารณา ให้ท่องแท้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับมาตรการนี้  ในที่ชุมชนที่มีผู้คนมากมายก็คงต้องสวมหน้ากากไว้เพื่อความปลอดภัย ในครอบครัวในบ้าน ในสถานที่สาธารณะหรือสวนสุขภาพที่ออกกำลังกายก็สามารถถอดหน้ากากได้ ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่สำหรับสถานที่ราชการยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยไว้เช่นเดิม”นายวิเชียรกล่าว

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่     PCR+ 44 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 761 ราย รวม 805 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด  โดยมีผู้ป่วยอาการสีเขียว  796 ราย ผู้ป่วยอาการสีเหลือง  9 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  185,635 ราย รักษาอยู่ 9,531 ราย รักษาหายสะสม 175,812 ราย เสียชีวิตสะสม 292 ราย

มีรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการปลดล๊อคโดยผ่อนปรนให้สถานบันเทิง เช่นโรงภาพยนตร์ ซึ่งเดิมมีมาตรการให้จำกัดจำนวนผู้เข้ามิให้เต็มความจุของที่นั่ง แต่ได้ขยายมาตรการใหม่โดยโรงภาพยนตร์ทุกแห่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยว สามารถที่จะรับผู้เข้าชมภาพยนตร์ได้เต็มที่นั่งทั้งหมดได้ ทั้งนี้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนั้นๆเห็นควรอนุมัติ  โดย นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช  ที่เป็นประธานในการประชุมได้ถามมติในที่ประชุม และมีมติเห็นชอบหลักการที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งมา อย่างไรก็ตามมาตรการการสวมหน้ากากยังมีข้อกำหนดให้คงไว้ตามเดิด

รายงานได้แบ่งผู้ติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.เมือง มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด จำนวน 120 รายรองลงมาเป็น อ.โนนสูง 82 รายถัดไปเป็น อ.คง 69 ราย, อ.พิมาย 44 ราย, อ.สีคิ้ว 41 ราย, อ.เสิงสาง 41 ราย, อ.ห้วยแถลง 40 ราย, อ.ปักธงชัย 38 ราย, อ.เทพารักษ์ 33 ราย, อ.ด่านขุนทด 29 ราย, อ.โนนไทย 27 ราย, อ.ชุมพวง 22 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 21 ราย, อ.เมืองยาง 21 ราย, อ.ครบุรี 20 ราย, อ.บัวใหญ่ 17 ราย, อ.จักราช 17 ราย, อ.ปากช่อง 15 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 15 ราย, อ.ขามทะเลสอ 15 ราย, อ.โชคชัย 14 ราย, อ.โนนแดง 13 ราย, อุ.สูงเนิน 12 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 12 ราย, อ.ขามสะแกแสง 11 ราย, อ.วังน้ำเขียว 9 ราย , อ.บัวลาย 5 ราย, อ.ประทาย 1 ราย และ อ.พระทองคำ 1 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา