พื้นที่โฆษณา

ครม.เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ใน พื้นที่สีแดงเข้ม13 จังหวัด คนละ 10,000 บาท  16 จังหวัด คนละ 5,000 บาท  โครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด นอกจากนั้นยังเห็นชอบรับสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จากสาธารณรัฐเกาหลี  470,000 โดส  โดยจะเน้นการฉีดวัคซีนแก่บุคคลสัญชาติเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน  ถึงวันนี้คนไทยมียอดฉีดวัคแล้วกว่า 60 ล้านโดส!!ส่วนยอดการติดเชื้อวันนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10,064 ราย เสียชีวิต   82 ราย หายป่วย 11,452 ราย!!

พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพูธที่ 13 ตุลาคม 2564 ตรวจพบยอดติดเชื้อรายใหม่รวม 10,064 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,156 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 781 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 118 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 รายผู้ป่วยสะสม 1,711,565 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)  แพทย์หายป่วยกลับบ้าน 10,988 ราย หายป่วยสะสม 1,587,917 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,168 ราย  วันนี้มีผู้เสียชีวิต 82 ราย

พื้นที่โฆษณา

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกเมื่อวานวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 239,027,175 ราย  มีอาการรุนแรง 81,713 ราย แพทย์รักษาหายแล้ว 216,270,652 ราย มีผู้เสียชีวิต 4,872,739 ราย  จัดอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่   1. สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 45,313,353 ราย   2. อินเดีย  มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 33,984,479 ราย  3. บราซิล   ติดเชื้อ จำนวน 21,582,738 ราย  4. สหราชอาณาจักร   ติดเชื้อ จำนวน 8,193,769 ราย   5. รัสเซีย ติดเชื้อ จำนวน 7,804,774 ราย สำหรับประเทศไทย ติดเชื้อจัดอยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,730,364 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับประเทศไทยรายงานจากศูนย์ข้อมูลCOVID19 ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ MOPH-IC มีจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 11 ต.ค. 2564)รวม 61,033,251 โดส ใน 77 จังหวัด มีภาพรวมยอดฉีดวัคซีนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มียอดฉีดทั่วประเทศ 805,146 โดส แบ่งเป็นฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 368,278 ราย ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 395,505 รายฉีดเข็มที่ 3 จำนวน  41,363 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 35,462,170 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 23,796,497 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,774,584 ราย ทั้งนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้มีรายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด ยี่ห้อ”ไฟเซอร์”ให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. – 11 ต.ค.64 โดยมีเป้าหมายฉีด จำนวน 4,500,000 คน  โดยฉีดเข็ม 1  499,046 คน ร้อยละ 11.1  ฉีดเข็ม 2 4,161 คน ร้อยละ 0.1

สำนักงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบรับสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จากสาธารณรัฐเกาหลี  470,000 โดส  โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับไทย พร้อมลงนามในร่าง Tripartite Agreement รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า สาธารณรัฐเกาหลีมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 บริษัท AstraZeneca ให้กับไทย จำนวน 470,000 โดส โดยจะเน้นการฉีดวัคซีนแก่บุคคลสัญชาติเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด แบ่งเป็น ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) 12,918 คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน รวม 16,694 คน โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ภายใต้กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัดเพิ่มเติม สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพระยะเวลา 1 เดือน

 กรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้มีการลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี จากฐานข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) และใบอนุญาตขับ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เช่าที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน เช่น ให้นิติบุคคลรถเช่า/สหกรณ์แท็กซี่เป็นผู้รับรอง เป็นต้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Promptpay) เฉพาะการผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด คาดว่าจะจ่ายเงินรอบแรกระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 64 และจ่ายเงินรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 64

#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ 

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน