นาย เสรี ไชยกิตติ  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ  เบอร์ 2  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  สำหรับงานที่สำคัญของเทศบาลตำบลจอหอ ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้ทำมาแล้วมากมาย  ซึ่งก็ได้ดีขึ้นมาเป็นลำดับ และที่สำคัญยังมีงานต่อที่ต้องทำสานต่อให้แล้วเสร็จ  โดยเฉพาะสวนสาธารณะซึ่งตนเองได้วางโครงการไว้ทั้ง 2 แห่ง  นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างหอสังเกตการณ์ ซึ่งคล้ายกับหอดูข้าศึกในสมัยของคุณย่าโม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านจอหอที่ต้องมีหอ  โดยจำทำเห็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวได้ด้วย  นอกจากนี้ยังมีที่สระครก ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปบ้างแล้ว   และในส่วนที่เป็นถนนโนนโพธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จะจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะเรื่องน้ำเสียซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้นำเข้าแผนไว้ก็คือโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยถังแค็ปซูล  เนื่องจากเทศบาลตำบลจอหอมีพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ    วางกับท่อระบายน้ำในแต่ละจุดเอา ซึ่งตนเองได้ตั้งโครงการเอาไว้จึงอยากเข้าไปทำงานให้สำเร็จ

ส่วนนโยบายเรื่องขยะที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง  แต่ตนเองก็ตั้งเป้าจะดำเนินการให้ได้ดีมากกว่านี้โดยปัจจุบันได้มีการว่าจ้างให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขยะประจำพื้นที่ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมถังเพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชน  ปัจจุบันถือว่ามีการบริหารจัดการขยะได้ดีขึ้นมาเป็นลำดับ  นอกจากนี้ยังมีงานดูแลด้านสาธารณะสุขโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ ที่ยั้งต้องดูแลและเตรียมแผนดำเนินการไว้ด้วย ดังนั้นตนเองจึงขอฝากให้พี่น้องประชาชน ช่วยเลือกตนเองเข้ามาทำหน้าที่เพื่อสานงานต่อ  นาย เสรี กล่าว ฯ

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา