พระสีหราชสมาจารมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564  ผ่านผู้สื่อข่าวว่า  ในนามของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  และวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  ขออำนวยอวยพรให้พุทธศาสนิกชน ญาติโยม ทุกคน ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่ในห้วงของปีใหม่ พ.ศ. 2564  มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรื่องในการดำเนินชีวิต  ภารกิจหน้าที่การงานต่าง ๆ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จ

โดยเฉพาะ ในหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ ให้แด่บุคคลที่ยังคงต้องดำเนินชีวิต  และเดินไปสู่ความสำเร็จนั้น  โดยหลักธรรมที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงปีใหม่ อาตมาเองก็ขอน้อมนำเอามาให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้นำมาปฏิบัติ 4 ประการ  โดยประการที่ 1 ขอให้ใช้ชีวิตในช่วงของปีใหม่นี้  ด้วยเหตุผล หรือด้วยสติปัญญา  ซึ่งเปรียบอุปมาดังคนที่มีแสงสว่างส่องนำทางอยู่เสมอ สติปัญญาทำให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ประการที่ 2   ขอให้ทำลายสิ่งที่เป็นมลทินโทษต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านไปแล้ว ก็อย่าไปยึดติดเอามาเป็นข้ออุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตต่อไป

ประการที่ 3.ขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง  ตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยการรนะวัง ทาง กาย วาจา ใจ  และโดยเฉพาะในห้วงของสถานการณ์เช่นนี้ ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เข้ามาทำให่เกิดปัญหาอย่างมากในสังคม ทำให้เดือดร้อนกันมาก  ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็ขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง  ที่สำคัญขอให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำหนด ในการดูแลตนเอง    และประการที่ 4.อยู่อย่างมีความเสียสละ   สังคมเรานั้นมีความจำเป็นมากที่จะต้องรู้จักมีความเสียสละเป็นพื้นฐาน   ดังนั้นจึงขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้น้อมนำเอาหลักธรรมทั้ง 4 ประการ มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงของปี พ.ศ. 2564   

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา