นายสุทธิสาร.  จิราทิวัฒน์. ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและสินเชื่อตกแต่งบ้านบริษัทซีอาร์ซีไทวัสดุ. จำกัด. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน. ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองไทร ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. เพื่อส่งมอบอาคารโรงอาหารรและอุปกรณ์การเกษตรพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ท่าม บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขทั้งครูและนักเรียน.    

นายสุทธิสาร. กล่าวว่า. เนื่องด้วยพันธกิจหลักที่สำคัญของบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับโครงการซ csr.ต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะเด็กเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคนโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาบริษัทจึงได้จัดทำ โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ในการทำประโยชน์ให้บ้านเกิดโดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้คือโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองไทร ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์.  ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพนักงานชื่อ. นายสุวินัย เจียวรัมย์ แผนกตรวจรับสินค้าไทวัสดุ. สาขาชลบุรี ที่ต้องการความช่วยเหลือปรับปรุงอาคารโรงอาหารห้องน้ำและปกรณ์กีฬารวมไปถึงอุปกรณ์การทำเกษตรที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ปลูกพืชปลูกผักในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยทางบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณ มูลค่า 300,000 บาท เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความพร้อมรองรับการเรียนการสอนจะมีคุณภาพและปลอดภัย.

สำหรับบุคลากรครูและนักเรียนในการปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน้ำพร้อมจัดซื้อโต๊ะอาหารอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากซุปเปอร์สปอร์ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจคู่สังคมของกลุ่มเซ็นทรัล ที่เราพยามส่งมอบคุณค่าเชิงบวกแก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกันโดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางสังคม เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเยาวชน. ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้แก่นักเรียนบ้านหนองไทรซึ่งนอกจากจะส่งมอบอาคารโรงอาหารแล้วทางคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสายังได้ร่วมกิจกรรมทาสีอาคารและเล่นกีฬากับน้องน้องนักเรียนอีกด้วยซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาการหูอาหารและห้องน้ำแห่งนี้จะยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตให้แก่เยาวชนไทยให้ได้รับความเท่าเทียมอย่างไร้ข้อจำกัด เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชุมชนสังคมและประเทศในอนาคตต่อไป. โดยมี. นายสมาน. กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร เป็นผู้รับมอบร่วมกับคณะครูและนักเรียน.

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวนครราชสีมา รายงาน