นาย นคร กิติพูลธนากร  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนิน พร้อมคณะประกอบไปด้วย นาย สรวิศ เหล่านิล   ปลัดอำเภอสูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน กองสาธารณะสุขและสิงแวดล้อมเทศบาลสูงเนิน  สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ลงพื้นที่แจ้งมาตรการตรวจติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตชุมชนเบญจมิตร  ชุมชนสุขาวดี  ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ และชาวเมียนมาร์ในเขตชุมชน

โดย ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลสูงเนิน  คณะกรรมการชุมชน อสม . ใน4ชุมชนหมู่ 8 ได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อคัดกรองให้ความรู้และขอความร่วมมือพี่น้องกรรมการชุมชนอสม .พี่น้องแรงงานพม่าที่เช่าบ้านอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องผู้คนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงห้ามหรือให้รายงานต่อ  อสม .ผู้นำ ทันที   เพื่อป้องกันโควิค19   ในชุมชน  และให้ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

ทั้งนี้ นาย นคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนิน  ยังได้คุมเข้ม เรื่องแรงงาน เมียนมาร์ในพื้นที่ สูงเนิน  โดยทาง เทศบาลตําบลสูงเนิน ได้กำชับสั่งห้ามชาวเมียนมาร์รับญาติจาก จ.สมุทรสาคร หรือในส่วนพื้นที่เสี่ยงอื่นและ ผู้ที่เดินทางมาแล้ว ให้ดำเนินการกักตัวอย่างเร่งด่วน   ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสูงเนิน  ได้ดำเนินการ  พ่นน้ำยาป้องกัน COVID 19 ที่ตลาดตอนเย็น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีพี่น้องประชาชน ทั้งชาวไทย และแรงงานชาวเมียนมาร์   มักมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ อีกด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา