กรณีมีกลุ่มชาวบ้าน เข้าร้องเรียนกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร้องขอให้มีการตรวจสอบตลาดสุรนครตลาดค้าส่งสิ้นค้าใจเมืองนครราชสีมา โดยแจ้งว่าตลาดดังกล่าวนอกจากไม่มีใบอนุญาติในการดำเนินกิจการมานานเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจในเรื่องของมาตรการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และยังมีแรงต่างด้าวโดยเฉพาะชาวเมียนม่าอีกกว่า 200 คน ที่ทำงานอยู่ในตลาดแห่งนี้ อันเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดใหม่อย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยขอร้องเรียนดังกล่าวได้มีสื่อมวลชนส่วนหนึ่งนำไปสอบถามกับคณะกรรมการ ศบค.โคราช ซึ่งก็ไม่ได้รับคำตอบว่ามีการดำเนินการอย่างไร

ต่อมาเมื่อวันนี้ 24 ธันวาคม 2563 จังหวัดทีมตรวจบูรณาการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ จาก แรงงานจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  กอ.รมน.จังหวัด สถานีตำรวจโพธิ์กลาง ปกครองจังหวัด ปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา  ออกตรวจสุ่มประเมินและติดตามเยี่ยมการดำเนินงานและให้คำแนะนำแก่ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่มาใช้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างลูกจ้างมีความเข้าใจในความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019(Covid-19) โดยทำการตรวจแรงงานในตลาดสุรนคร และตลาดย่าโม  ทั้ง 2 แห่ง พบแรงงานต่างด้าว 48 คน

จุดแรกที่ตลาดสุรนคร พบแรงงานต่างด้าว 40 คน พบที่ร้านโอวีรวมมิตร  ลูกจ้างชาวลาว 6 คน  ร้านพรแม่นางกวัก ลูกจ้างชาวกัมพูชา 18 คน  ร้านสุวิทย์สมศรี ลูกจ้างชาวชาติพม่า 3 คน ร้านหลานย่าโม ลูกจ้างชาวพม่า 12 คน ชาวลาว 1 คน  จุดที่ 2 ตลาดย่าโม พบแรงงานต่างด้าว 8 คน ร้าน ป ปลาทะเล ลูกจ้างชาวพม่า 2 คน ร้านสมชาย หมูสุขใจ ลูกจ้างชาวกัมพูชา 1 คน  ร้านหนุ่ม 100 แรง ลูกจ้างชาวกัมพูชา จำนวน 5 คน ร้าน 505 ไม่มีลูกจ้างต่างด้าว  ทุกคนมีบัตรประจำตัวอนุญาตทำงาน และนายจ้างจัดที่อยู่อาศัยให้ ณ.ตลาดสุรนคร มีแผงขายอาหารทะเล 4  แผง ขณะนี้ตลาดนี้หยุดขายอาหารทะเลตั้งแต่มีข่าวเรื่องโควิคจากสมุทรสาครแล้ว

โดยการตรวจที่ตลาดแห่งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจเฉพาะภายในบริเวณที่ทำการตลาด แต่ไม่ได้มีการตรวจละเอียดเข้าไปบริเวณด้านหลัง ที่มีแรงงานชาวพม่าพักอยู่อีกเป็นจำนวนมากกว่า 200 คน นอกจากนั้นยังไม่มีการตรวจการขออนุญาตการจัดตั้งตลาดตามมาตรการควบคุมของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการตรวจของคณะกรรมการครั้งนี้เดิมมีการกำหนดเวลา 13.00 น.แต่ถึงเวลาได้มีการเลื่อนออกไปโดยอ้างว่ายังไม่พร้อม แต่เมื่อเข้าตรวจจริงจึงพบแรงงานต่างด้าวตามข่าวข้างต้น

ส่าวนการตรวจจุดที่ 2 ตลาดย่าโม พบแรงงานต่างด้าว 8 คน พบที่ร้าน ป. ปลาทะเล ลูกจ้างชาวพม่า 2 คน ร้านสมชาย หมูสุขใจ ลูกจ้างชาวกัมพูชา 1 คน  ร้านหนุ่ม 100 แรง ลูกจ้างชาวกัมพูชา จำนวน 5 คน ร้าน 505 ไม่มีลูกจ้างต่างด้าว ทุกคนมีบัตรประจำตัวอนุญาตทำงาน และนายจ้างจัดที่อยู่อาศัยให้ โดยตลาดแห่งนี้ มีแผงขายอาหารทะเล 4 แผง

ของขวัญปีใหม่อันล้ำค่าสำหรับคนที่คุณรัก

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจาก จังหวัดนครราชสีมา