วันนี้ 23 ธ.ค. 63 ที่ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา  นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน  และมี นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมงาน ทอล์กโชว์การกุศลเพื่อลูกหลานโคราช โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในหัวข้อ “ ธรรมะวัยเรียน ยุค 5 G “ ซึ่งทาง  สโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช จัดขึ้น เพื่อหารายได้เพื่อการทำสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือ หรือเยียวยา แก่สังคมที่มีความต้องการแต่ยังขาดโอกาส  โดยมี  นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  และ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 อี ประเทศไทย ไลออน ยุพวรรณ์  สิทธิคงศักดิ์  ขึ้นกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี   และมี  ไลออน ชยพล แซ่ลิ้ม ประธานโครงการร่วมจัดงาน คนที่ 2  และ ไลออน ธีระพงษ์  อโณทัยไพบูลย์ ประธานโครงการจัดงานร่วม คนที่ 1 กล่าวรายงาน และมี   ผู้บริจาค  นายก สโมสรฯทุกสโมสร  สมาชิกไลออนส์   แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน และผู้ที่สนับสนุน  เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ไลออน ชยพล แซ่ลิ้ม ประธานโครงการร่วมจัดงาน คนที่ 2  กล่าวว่า  สโมสรฯ ได้สถาปนาก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2537  เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว    โดยสังกัดในไลออนส์สากลภาค 310 อี  ประเทศไทย  โดยมี ไลออน  อังก์ อาคมสัน  เป็นนายกฯ  ก่อตั้งพร้อมสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 32 ท่าน    ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสโมสรฯ  นั้น  เพื่อรวบรวมบุคคลที่เป็นนักธุรกิจ   หรือทายาทนักธุรกิจ   และผู้บริหารชั้นนำ   ในจังหวัดนครราชสีมา  ที่มีจิตอันเป็นกุศลมาร่วมกันประกอบกิจกรรมให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน   และสังคมส่วนรวม  อีกทั้งจะได้พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ  กันระหว่างเพื่อนสมาชิกภายในสโมสร ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสโมสร ฯ แต่ละปีบริหาร  ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะกุศลอย่างต่อเนื่อง  ตามวิธีการของชาวไลออนส์ทั้งหลาย  ที่ยึดมั่นตามจรรยาบรรณ และพันธะดังอุดมการณ์ที่ว่า “ ยินดีบริการ “ หรือ WE SERVE

การจัดงานในวันนี้  โดยปกติสโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช  จะจัดงานเป็นกิจกรรมเพื่อหารายได้เพื่อการทำสาธารณประโยชน์  ช่วยเหลือ  หรือเยียวยาแก่สังคมที่มีความต้องการแต่ยังขาดโอกาส  เป็นประจำทุกปี  แต่เนื่องจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ในปีบริหาร 2561 ถึง 2562  ของนายกสโมสร ฯ ไลออน นพล วงศ์ประเสริฐ  ได้เกิดภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 จึงทำให้การจัดงานต้องว่างเว้น   มารวบยอดจัดในปีนี้   ซึ่งในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมการหารายได้   อีกทั้งในตัวโครง ฯ การยังเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อโรงเรียน  น้อง ๆ นักเรียน  ซึ่งเป็นลูกหลานโคราช  จะได้รับความรู้  และแนวทางการดำเนินชีวิตยุคใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมถึงสาระบันเทิงในคราวเดียวกัน  ทางสโมสร ฯ  ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมชื่อโครงการ ทอล์คโชว์การกุศล  ในหัวข้อ  “ ธรรมะวัยเรียน ยุค 5g “  โดย  พระมหาสมปอง  ตาลปุตโต  และ พระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รัตนวังโส   มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คนจาก 8 โรงเรียน  ซึ่งมีการจัดอาหารพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงนักเรียนทุกคน  นอกจากนี้ยังมีการจัดการมอบเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา   รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาแก่โรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน   และจัดให้มีการมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการในครั้งนี้ด้วย

ทีมข่าว MC.news.com