วันนี้ 22 ธ.ค. 63  ที่เทศบาลตำบลสูงเนิน  จ.นครราชสีมา  นาย นคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่า  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ของประเทศไทยนั้น ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19  จากตลาดอาหารทะเล ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร  ดังนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลตำบลสูงเนิน โคราช ที่ผ่านมาก็เคยพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19  มาก่อน   ทำให้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการควบคุม และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ดังนั้นในวันนี้จึงได้มีการวางมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันตนเองในพื้นที่เทศบาลตำลสูงเนิน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ไม่สามารถที่จะ ทำให้พื้นที่ตำบลสูงเนินมีปัญหาดังกล่าวได้

ดังนั้นจึงได้มีการกระตุ้นเตือนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มาดำรงชีวิตในที่สาธารณะ  จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้นั้นคือ ขอให้ดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง การป้องกันตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค  โดยสามารถทำได้ดังนี้  1 หมั่นล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยเจลแอลกอฮอลล์  หรือน้ำสบู่ทุกครั้ง  และหลังจากที่สัมผัสสารคัดหลั่ง   2 หากมีอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม ให้ป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้าง   โดยสวมหน้ากากอนามัย  3. กินร้อนช้อนกลาง และแยกสิ่งของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจน  และ 4.ไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือแหล่งชุมชนที่มีการแออัด หากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ให้อยู่บ้าน ในพื้นที่ที่ลดดอกาสไปสัมผัสกับผู้อื่น และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน  และที่สำคัญจะต้องไม่ประมาทเด็ดขาด เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบนี้เป็นสายพันธ์ที่มีการพัฒนาแล้ว   ซึ่งเป็นอันตรายและสามารถติดต่อได้ง่าย

ฉะนั้นสิ่งเดียวที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องตระหนักและช่วยกันนั้นก็คือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐได้กำหนด ต้องช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเพราะที่ผ่านมาเราเองก็เคยปฏิบัติกันมาแล้ว  ซึ่งทางเทศบาลตำบลสูงเนินเองก็ได้มีการกระตุ้นเตือนประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงการป้องกันดังกล่าว  นอกจากนี้ยังได้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอยู่ตลอดเวลา  แต่ที่สำคัญพี่น้องประชาชนต้องเป็นผู้ที่ดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดให้ดีที่สุดในเบื้องต้น  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ทีมข่าว MC.news.com