ของขวัญปีใหม่เลอค่าสำหรับคนที่คุณรัก

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันหารือพิจารณารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมีโครงการก่อสร้างจุดชมวิว ในรูปแบบกระเช้าลอยฟ้าหรือ “ สกายวอล์คลำตะคอง “

นาย วิเชียร กล่าวกับผู้สื่อข่างว่า โครงการนี้ได้เชิญ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  มาร่วมกันหารือ  ศึกษาออกแบบความเป็นไปได้  ในการก่อสร้างจุดชมวิวแห่งใหม่ ในรูปแบบกระเช้าลอยฟ้าหรือ “ สกายวอล์คลำตะคอง “   โดยมีกระเช้าลอยฟ้าตั้งแต่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับข้ามอ่างเก็บน้ำลำตะคองไปฝั่งบริเวณเขาพริก  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

ของขวัญปีใหม่สำหรับคนที่คุณรัก

“ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยตั้งคณะกรรมการชุดเล็กออกไปสำรวจออกแบบคราวๆ พร้อมตรวจสอบว่าในแต่ละจุดนั้นอยุ่ในพื้นที่ของหน่วยงานใด  เพื่อดำเนินการในเรื่องขออนุญาติ  ซึ่งหากมีความเป็นไปได้แล้วก็อาจจะมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา  มาทำการศึกษาและออกแบบ ความคุ้มหรือไม่คุ้ม ระยะเวลาในการคืนทุน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ 

นอกจากนั้นยังได้พิจารณารูปแบบของการบริหารจัดการ  อันจะเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับการท่องเที่ยว เป็นการสร้างแลนด์มาคแห่งใหม่ให้กับจังหวัดนครราชสีมา  ส่วนเรื่องงบประมาณก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ  เบื้องต้นจะออกไปดูพื้นที่ เพื่อวางรูปแบบคร่าวๆ โดยที่ประชุมหน่วยงานมีความเห็นพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้หางบประมาณมาจ้างบริษัทที่ปรึกษามาออกแบบในรายละเอียดต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน จากจังหวัดนครราชสีมา