ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 17 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล  พร้อมทั้งผู้ประกอบการ และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหัวทะเลบางส่วนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว   และไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างยกระดับถนน     ได้เปิดเวทีประชุมหารือร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้มีกระแส ข้อสงสัยและมีการนำเสนอข่าวสารผ่านหลายช่องทางในเรื่องของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล. 224 กับ ทล. 226 ( แยกหัวทะเล )  ซึ่งมีการเข้าใจว่า นาย เอกภพ โตมรศักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล  เป็นผู้นำเสนอเรื่องเรื่องโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 ( แยกหัวทะเล ) อันเป็นผลจะทำให้ผู้ประกอบการ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหัวทะเลบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เกรงจะได้รับผลกระทบและส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ     

นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล กล่าวว่า  จากกระแสข่าวเรื่อง โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 ( แยกหัวทะเล )  ซึ่งมีผู้ประกอบการและชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ ฯ ดังกล่าว  ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลตำบลหัวทะเล จึงได้เชิญผู้ประกอบการ และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหัวทะเลบางส่วนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว   และไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างยกระดับถนน  มาร่วมรับฟังพร้อมทั้งร่วมเสนอแน่ะในแนวทางของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหัวทะเลในอนาคต  ซึ่งในรูปแบบของการดำเนินการโครงการฯดังกล่าวนี้ ทางพีน้องประชาชนได้สะท้อน ว่า การจัดให้มีการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง  ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้มากยิ่งขึ้น   เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้รับแจ้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ 

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวมาว่าทางเทศบาลตำบลหัวทะเล  เป็นผู้เสนอโครงการฯดังกล่าวนั้น วันนี้เองก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและชาวบ้าน แล้วว่า ทางเทศบาลตำบลหัวทะเลนั้นไม่ได้มีแนวทางหรือเป็นผู้เสนอโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 ( แยกหัวทะเล ) ต่อทางกรมทางหลวงแต่อย่างใด   แต่เป็นแนวทางของการขยายผิวการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก  ซึ่งปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในส่วนของขาออกเมืองได้รับความอนุเคราะห์จาก นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุมัติงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจรซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในส่วนที่หนึ่ง  และส่วนของการขยายผิวจราจรของช่องทางขาเข้าถนน 224 ในส่วนนี้จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมในส่วนของคณะอนุกรรมการจราจรทางบก ของ จ.นครราชสีมา  ต่อไป  ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรทางแยกหัวทะเล นั้น     ทางเทศบาลตำบลหัวทะเลได้มีการดำเนินการ  โดยการขอใช้ที่ดินของการรถไฟเพื่อก่อสร้างทำเป็นถนนโลคัลโรด  เพื่อเป็นทางเลี่ยงของรถที่จะเข้าหรือออกจากตัวเมือง โดยไปใช้ถนนโลคัลโรดเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง  ซึ่งปัจจุบันนี้ ทางกรมโยธาธิการฯ  ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการในการออกแบบ  เพื่อทำการก่อสร้างถนนโลคัลโรดจากบริเวณหน้าค่ายสุรนารี เพื่อไปบรรจบกับถนน ทางหลวงชนบท นม.1111 หรือ ถนนสาย ฉ   แล้วไปบรรจบกับ ถนนทางหลวง. 226   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการฯที่จะใช้เงินจากงบประมาณ   90 กว่า ล้านบาท  และทางกรมโยธาธิการฯเองจะได้มีการพิจารณางบประมาณในปี 2565

ไพฑูรย์ คาบพิมาย ทีมข่าว MC.news.com