ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 16 ธ.ค. 63  นาย  แพทย์สำเริง แหยงกระโทก ( หมอแหยง )  ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา หมายเลข 3 และหัวหน้ากลุ่มรักษ์โคราช  ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องของกรณีเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ภายหลังจากที่ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ได้มีการมาร่วมเดินเท้ารณรงค์ ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวโคราชที่มีสิทธิเลือกตั้ง   ออกมาใช้สิทธิของตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้  

 นาย  แพทย์สำเริง แหยงกระโทก ( หมอแหยง ) กล่าว ว่า การซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งปัจจุบันตนเองมองว่าแทบจะเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกสำหรับคนไทย  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ตนเองได้พยายามต่อสู้มาตลอด  โดยเฉพาะการที่มีการตั้งนโยบายการเมืองสีขาว  นั้นก็คือการเมืองที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์  ซึ่งต่อไปการทุจริตคร์อรัปชั่นก็จะไม่มี  การเอาเงินทอนก็จะไม่มี  แต่ถ้าการเมืองที่เริ่มต้นมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  สิ่งเดิม ๆ ก็จะตามมาอีกเช่นเดิม  ดังนั้นตนเองจึงอยากวิงวอนขอร้องไปยังพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ทุกท่าน   ต้องออกมาช่วยกันรณรงค์ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น  ให้ปรากฏขึ้นในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ของเรา   โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้    

ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ ตนเองมองว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในหัวใจของพี่น้องประชาชน   ว่าคนโคราชเราต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้น  ดังนั้นจึงเรียกร้องหากมีผู้ใดให้เงินก็อย่ารับ   หรือหากต้องการฉลองศรัทธาตามแบบที่หลวงพ่อคูณบอกโดยเอาเงินไปจับจ่ายเพื่อใช้จ่าย  แต่ในเรื่องของการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะการกาเบอร์เพื่อลงคะแนนเสียง ให้กับผู้ที่รับสมัครเลือกตั้งฯ  ก็ขอให้เลือกคนดี  ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นตนเองก็ได้   แต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้เลือกพิจารณาจากหัวใจเลือกจากความคิดที่เป็นของตนเอง   ไม่ได้เลือกเพราะมีผู้ใดมอบเงินให้   ดังนั้นเรื่องดังกล่าวนี้จะต้องเริ่มต้นจากตัวเราพี่น้องประชาชนทุกคนก่อน  ตนเองขอกราบวิงวอนในการเลือกตั้งในครั้งนี้   ขอให้เลือกคนที่ตนเองคิดว่าดีที่จะสามารถเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาเมืองโคราช ต่อไป

ไพฑูรย์ คาบพิมาย ทีมข่าว MC.news.com