เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ภายในค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, อดีตผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการกองทัพภาคที่ 2, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมในพิธี ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้ามหาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป

ต่อจากนั้นคณะของ ผบ.ทบ. ได้เยี่ยมชมการจัดบอร์ดกิจกรรม (Boardwalk) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ณ สโมสรร่วมเริงไชย   จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ บ้านหมากแข้ง, โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน, ค่ายทหารเข้มแข็ง, การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ค่ายดิจิตัล, รด. Smart Social, รด. Hybrid Warfare พร้อมทั้งกล่าวโอวาทและพบปะกำลังพลกองทัพภาคที่ ๒ จำนวนกว่า 2,000 นาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

Cr:แอ๊ด พญาเหยี่ยว