พื้นที่โฆษณา

นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หน่วยงานสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รร.วัดประชานิมิต อ.บัวใหญ่ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษา ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ  จากนั้น เดินทางไปยัง รร.ทัพรั้งพิทยาคม อ.พระทองคำ และ รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 อ.โนนไทย เพื่อพบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ ของทั้ง 2 โรงเรียน และ โดย นายอนุวัฒน์ รองนายก อบจ. ได้ให้คำแนะนำชี้แนวทางการบริหารจัดการภายในโรงเรียน รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รองนายก อบจ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยัง รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการจัดการหอพักทั้งชายและหญิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  เนื่องจาก รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ถือเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา ชาย – หญิง เปิดรับนักเรียนเฉพาะมัธยมปลาย ม.4 – ม.6 นักเรียนที่เข้ามาเรียนจะต้องอยู่หอพักของโรงเรียน โดยมีการแยกสัดส่วนชายและหญิง อย่างชัดเจน  ซึ่ง รองนายก อบจ. ได้ตรวจความพร้อมในส่วนของหอพักชาย และ หอพักหญิง ด้วยตนเอง รวมถึงกำชับให้ทางโรงเรียนวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่กำหนดไว้

Cr:ปชส.อบจ.นม