พื้นที่โฆษณา

ค้างเติ่งมานานสำหรับ กิจกรรม Tour of Korat 2020 ใจเกินร้อย  ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจำปี 2563 โดยวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  เวลา  13.00 น. ณ  เดอะมอลล์โคราช  ได้จัดให้มีการแถลงได้รับข่าวอีกครั้ง  นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นายธนิต  จิตละมัย   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  นางสาวธีรารัตน์ ร่มรื่น พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา  นายฐิติรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์  นายกสมาคมนักข่าว  จังหวัดนครราชสีมา   นายชาญชัย  บัวสรวง  ประธานสโมสรกีฬาจักรยาน  จังหวัดนครราชสีมา  และ  นายชินาพัฒน์  พิมพ์ศรีแก้ว  ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ 

สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยาน Tour of Korat 2020 ใจเกินร้อย  ครั้งที่ 7 นอกจากจะเป็นการฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจำปี 2563 แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด  และรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปหันมาร่วมมือกันลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อส่งเสริมงบประมาณสนับสนุน  สโมสรกีฬาจักรยาน  จังหวัดนครราชสีมา  อันเป็นการพัฒนาความสามารถและทักษะไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติ  อีกทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้ร่วมช่วยเหลือองค์กรสาธารณะอื่น ๆ อีกด้วย

 แต่เนื่องจากในห้วงของเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้  ทางคณะผู้จัดจึงได้เลื่อนการปั่นจักรยานมาเป็นเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้อนุญาตให้สามารถจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การรักษาระยะห่าง และต้องทำการวัดอุณหภูมิบุคคลที่จะเข้ามาภายในกิจกรรมดังกล่าว 

Tour of Korat 2020 ใจเกินร้อย  ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจำปี 2563  เป็นการปั่นจักรยานทางเรียบ  ระยะทาง 65 กิโลเมตร  20 กิโลเมตร และรุ่น VIP โดยจะมีการแข่งขันประเภททีม เพื่อรับถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  30  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา  โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามและขอใบสมัครได้ที่  สโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา  เดอะมอลล์นครราชสีมา  หมายเลขโทร  044 – 267 411   และ    086 – 261 6661  ID Line: TOUROFKORAT19 ,     FB: Tout of Korat จักรยานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

นายสันติ วงษาเกษ รายงานข่าว