พื้นที่โฆษณา

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1 นครราชสีมา ในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี พันเอก นรธิป โพยนอก รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ติดตามคณะฯ เพื่อรับทราบปัญหาพื้นที่ทำกิน ของเกษตรกร และโรคใบด่างมันสำปะหลังสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus เป็นโรคที่มีความสำคัญทำให้ผลผลิตเสียหาย 80-100 เปอร์เซนต์ และทำให้ผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมาเสียหาย ประมาณ 27 อำเภอ

ร้อยเอกธรรมนัส ยังได้เดินทางไป วัดหนองไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อฟังปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ของพี่น้องเกษตรกรว่า อำเภอเมืองนครราชสีมานั้น พบว่ามีพื้นที่ทั้งหมด 478,343 ไร่ แบ่งออกเป็น 25 ตำบล เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 82,945 ไร่ ที่ดินที่จัดสรรให้แก่พี่น้องเกษตรกรแล้ว จำนวน 4,558 ราย เนื้อที่ 46,225 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 36,720 ไร่ พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พี่น้องได้ร้องเรียนมาอย่างเป็นไปตามขั้นตอน พร้อมรับปากกับชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ว่าจะออกกฎหมายยกเลิกที่ดิน สปก.4-01 ในเขตตำบลหนองจะบก โพธิ์กลาง หนองไผ่ล้อม ให้มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองประเภทของที่ดินต่อไป

“การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น จะต้องได้รับการแก้ไขทั้ง 72 จังหวัด ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการแก้ปัญหาข้อบังคับ ตลอดจนพระราชบัญญัติของทาง ส.ป.ก. ให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำภาคการเกษตรได้นั้นจะต้องมีกฏหมายรองรับ เพื่อทำให้พื้นที่ดินเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกลับคืนสู่พี่น้องเกษตรกรเป็นหลัก”ร้อยเอกธรรมนัสกล่าว

นายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1 จังหวัดนครราชสีมเจ้าของพื้นที่กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการร้องเรียนของชาวบ้าน และตนได้นำปัญหาไปอภิปรายในสภาฯ จนได้รับความสนใจจากรัฐบาล เนื่องจากเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว จนมีคณะธรรมงานออกกฎหมายแก้ไขปัญหา เพื่อยกเลิกที่ดิน สปก.ในเขตเมือง และวันนี้ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ได้เดินทางมาเพื่อให้สัญญากับพี่น้องประชาชน และมีความชัดเจนมากขึ้น

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน