พื้นที่โฆษณา

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (สุ-วัน-นะ-สุ-จะ-หริด) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังทำ MOU 4 กระทรวง พร้อมนำทีมผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างคุณค่าเด็กด้อยโอกาสก่อนโบยบินสู่ตลาดแรงงาน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

พร้อมส่งมอบปฏิทินขับเคลื่อนโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวในระดับพื้นที่ จึงได้เดินสายรายจังหวัดต่อยอดแนวคิดผลักดันโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งครอบครัวยากจน หรือด้วยความจำเป็นเหตุผลอื่น ให้มีโอกาสสร้างฐานะให้ตนเองเป็นแรงงานฝีมือที่ได้อัตราค่าจ้างมากกว่า 300 บาท โดยการชักชวนให้เด็กเข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนจะไปประกอบอาชีพ

โดยในครั้งนี้หลังจากลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมร่วมกับนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาธิการจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

ทั้งนี้จากรายงานพบว่านักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษาปีการศึกษา 2563 สูงถึง 975 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีความประสงค์ต้องการเข้าฝึกทักษะด้านอาชีพ จำนวน 271 คน แต่ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งความสามารถของผู้เรียน ผู้สอน และตลาดแรงงานรองรับกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนน้อยเพียง 23 คน ที่เข้าเรียนในหลักสูตรช่างไฟฟ้าอาคาร 3 คน ช่างสีรถยนต์ 12 คน  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 8 คน ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการปรับแผนเพื่อรองรับความต้องการการเข้าเรียนและงบประมาณในปีต่อไป

ดีเจ ต้อง ทีมข่าว MC.news.com รายงาน