วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 1 โรงแรมเวียนนาการ์เด้นท์แอนด์รีสอร์ท ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรการนวดตอกเส้น ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 11 อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน 34 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์ทรัพย์ลดา วงษายะ และอาจารย์สุมาลี เรือนแก้ว ให้ความรู้เรื่องการนวดตอกเส้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดระยะการอบรม 51 ชั่วโมง

นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.โคราช

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้เรื่องการนวดตอกเส้นไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น และนำไปประกอบอาชีพเสริมด้วย โดยมีการอบรมในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาในทุกอำเภอ และมีรายงานข่าวแจ้งว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปให้ครบทั้ง 32 อำเภอ

Cr:ปชส.อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news.com นำเสนอข้อมูลข่าวสาร