พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา

วันที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ.2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายอภินันท์ เผือกผ่อง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์นรินทร์รัตช์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และแพทย์หญิง ศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ  โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนให้ทราบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีดำเนินงานผลการคัดกรองประชาชน (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค. – 7 พ.ค.2563) จำนวนทั้งหมด 93,948 คน พบว่า   มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ  จำนวน   855 ราย (เก่า 849 + ใหม่ 6 ราย) ไม่พบเชื้อ  จำนวน   835 ราย  รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ   จำนวน  1 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID – 19  จำนวน    19  ราย  การรักษา  # รักษาหาย  จำนวน  16 ราย    (รักษาหายเพิ่ม 1 ราย(เคสที่14)  +เก่า 15 ราย)  กลับบ้าน รวมจำนวน  16 ราย (รายที่ 4, 3, 5, 9, 1, 6, 12, 11, 10, 2, 15, 13, 7,17,18,14 ยังรักษาอยู่ จำนวน 3 ราย  (ที่ รพ.มหาราช 1, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 1 ราย) อาการ มีอาการดีขึ้น 3 ราย ยอดกักตัว สะสม 222 ราย, กักตัวครบ 157 ราย มีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 65 ราย ได้แก่ รร.ปัญจดารา 30 ราย,   รพ.ขามทะเลสอ 2 ราย และกักตนเองที่บ้าน 33 ราย

สรุปผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าจังหวัดนครราชสีมา Local Quarantine (LQ)จำนวน 8ราย  (กัมพูชา3เมียนมา 5ราย )  ผู้เดินทางจาก State Quarantineเข้าจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ(HQ) จำนวน 31ราย (สาธารณรัฐเกาหลี 10,  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์4, มัลดิฟ 3,พม่า 5,ใต้หวัน 3  และ เยอรมนี,อเมริกา,รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา ลาว ประเทศละ 1 ราย (รายใหม่พม่า1,ใต้หวัน) จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ  รวม 54,992 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 49,219 ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 5,773 ราย 

ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ผ่านมา(5พ.ค.2563) ลงพื้นที่สุ่มตรวจในพื้นที่ต่าง 6 จุด ออกตรวจตรา กำชับการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการ ตลาดนัด และสนามกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการฯของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เช่น การคัดกรอง  บริการเจลล้างมือ การเว้นระยะห่าง การจำกัดคนเข้าสถานที่  จัดทำป้ายเตือน ให้สวมหน้ากากทุกคนทั้งคนขายคนซื้อ ผู้ดูแลสถานที่ต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา ที่มาจาก 10 จังหวัด เช่น ภูเก็ต กทม. จังหวัดได้มีการมาตรการมีการให้บุคคลเหล่านี้ได้กักกันตัวเองที่บ้าน( HQ) 14 วัน ร่วมทั้งขอให้ แจ้งผู้นำชุมชน อสม.เพื่อเฝ้าระวังอาการและวัดไข้    หากไม่สามารถอยู่ HQ ในพื้นที่ได้ ทางอำเภอสามารถส่งมา LQ ได้ (หมายเหตุ ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตถูกกักตัวอยู่ที่ ภูเก็ตแล้ว 30 วันซึ่งมีการเฝ้าระวังและวัดไข้โดย อสม. )   

ทางด้าน ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปรับปฏิทินการรับนักเรียน สพฐ.ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 63)  มีดังนี้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 รับสมัครระหว่าง 3-12 พค. 63   การสอบ/คัดเลือก  ชั้น ม. 1 ในวันที่ 6 มิ.ย.63 และชั้น ม.4 ในวันที่ 7 มิ.ย.63 และจับฉลาก (ถ้ามี) ในวันที่ 12 มิ.ย. 63   ประกาศผลสอบ  ชั้น ม.1 ในวันที่ 10 มิ.ย.63 และชั้น ม.4 วันที่ 11  มิ.ย.63 

การจัดเตรียมห้องสอบกรณี ใช้ห้องเรียนให้จัดห้องละไม่เกิน 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยไม่ควรจัดให้สอบ ในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีอากาศปิด ส่วนกรณีใช้อาคารอเนกประสงค์ในการจัดสอบให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร  มีขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ  สำหรับการจัดหาสถานศึกษาและการรับรายงานตัว/มอบตัวของนักเรียนทุกคน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โดยการดำเนินการจัดสอบตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขให้แนวทางต่อไป

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า มีการยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33  นั้น จะต้องมีการยื่นคำร้องเข้ามาทั้งลูกจ้างผู้ประกันตนและนายแจ้งจะต้องยื่นคำร้องมาด้วย โดยการบูรณาการร่วมกับ แรงงานจังหวัด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, จัดหางานจังหวัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พบปัญหาในการติดต่อนายจ้างไม่ได้ ได้ประมาณ700 รายหรือ 50 %  ดังนั้นจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนายจ้าง ที่ยังไม่ได้รับรองลูกจ้างที่หยุดงานไปโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อจะได้เร่งพิจารณาและวินิจฉัยในการสั่งจ่ายให้ โดยสามารถติดต่อได้ทางเว๊บไซด์ www.sso.go.th หรือส่งไปรษณีย์ มาที่ สนง. ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา หรือกล่องรับ- เอกสารหน้า สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า มีแพทย์ ทันตแพทย์ จบใหม่ ที่จะมาทำงานในจังหวัดนครราชสีมา  จะนำไปพักกักตัว LQ ที่ รร.ศรีพัฒนา เป็นเวลา 14 วัน 

ทางด้านการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนไม่มีอาหารไม่ข้าวรับประทาน สามารถมารับข้าวกล่องได้ที่ “ครัวโคราชแบ่งปัน” ตามสถานที่ต่างๆซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งไว้  รวมทั้งสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครราชสีมา    ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ยังสามารถโทรศัพท์มาได้เรื่อยๆ  ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ขอสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal เพื่อมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ข้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน” และ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อโคราช” จะช่วยให้ชาวโคราชเราผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน  โดยประชาชนสามารถ แจ้ง-สอบถาม มาที่ สายด่วนโควิด-19โคราช โทร. 08-1265-5604 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ  โทร 044-465011-4 ในเวลาราชการ และ inbox Facebook”ศูนย์โควิต19 โคราช”

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน