พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา

วันที่  7 พฤษภาคม 2562 ที่วัดสนวน ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  นายก อบจ.นครราชสีมา  นาย ประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา  นาย ธีระชัย เทพนอก ผุ้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา  ร่วมแรงร่วมใจใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  จัดซื้อถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ  ที่ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19

 โดยมีพระคุณเจ้า พระอธิการสมาน ปภัสสโร  เจ้าอาวาสวัดสนวน  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น นายก อบต.รองนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมภายในงานซึ่งมีการจัดคัดกรองตรวจวัดไข้  จัดให้มีการ Social Distancing  หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม  2 เมตร  ซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ท่ามกลางประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมรายงานข่าว

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  นายก อบจ.นครราชสีมากล่าวว่า  เนื่องจากในปัจจุบันพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  รวมทั้งในพื้นที่ของตำบลหนองไข่น้ำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากอำเภอเมือง  จึงได้มาแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่วัดสนวนแห่งนี้ เนื่องจากวัดแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก  ชาวบ้านสามารถเดินทางมารับถุงยังชีพได้ด้วยความสะดวก  และที่ผ่านมารับทราบว่าชาวบ้านสนวนแห่งนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  จึงได้พูดคุยหารือกับทางเจ้าอาวาสแห่งนี้  โดยท่านเจ้าอาวาสได้มีดำริอยากให้ทาง อบจ.นครราชสีมา  มาช่วยเหลือชาวบ้าน  

ดังนั้นทาง อบจ.นครราชสีมา  จึงได้รวบรวมช่วยกันนำเงินส่วนตัวของแต่ละคนมาร่วมกันจัดซื้อ ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งประกอบไปด้วย  ข้าวสาร  น้ำมันพืช น้ำปลา  พริกป่น ไข่ไก่  เกลือ  เนื้อไก่สด  และปลากระป๋อง มาจัดเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับพีน้องประชาชนทั้ง 200 หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ      

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพีน้องประชาชนแล้ว  ยังได้มีการนำเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน  เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความตระหนัก ในการป้องกันและรู้เท่าทันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 

“ ทั้งนี้ตนเองในฐานะที่เคยเป็นบุคลากรทางการแพทย์มาก่อน ก็ขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ด้วยความอดทน รู้เท่าทันการป้องกัน  นอกจากนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยในการดูแลพี่น้องประชาชน  และเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้”นายก อบจ.โคราชกล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน