พื้นที่โฆษณา

วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่บริเวณประตูน้ำคลองลำบริบูรณ์ บ้านนาตม  ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา   นาย ชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  นาย บุญเทียม ถิ่นโคกสูง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ พร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการสูบน้ำจากคลองลำบริบูรณ์ สาขาลำตะคอง  ที่บ้านนาตม  เพื่อส่งไปตามลำคลองส่งเข้าแหล่งกักเก็บน้ำดิบในการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งก่อนนั้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  เกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างหนัก ไม่มีน้ำดิบเพื่อผลิตประปาให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำ  ในเขตพื้นที่บริการน้ำประปา อบต.จอหอ ต่อมา ได้มีการประสานขอความช่วยเหลือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และ ได้มีการเจรจาขอสูบน้ำ ไปให้กับทาง อบต.จอหอ ที่อยู่ปลายน้ำได้มีน้ำผลิตประปาให้กับประชาชน

พื้นที่โฆษณา

นาย บุญเทียม ถิ่นโคกสูง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  กล่าวว่า ที่ผ่านมา อบต.จอหอ ถือว่าได้เกิดวิกฤติภัยแล้งมาก จนน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไม่มีน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้  ในเขตพื้นที่บริการน้ำประปา อบต.จอหอ จึงได้ร้องขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เข้ามาช่วยเหลือ 

โดยเฉพาะการผันน้ำจากต้นน้ำเข้ามายังแหล่งกักเก็บน้ำของ อบต.จอ จะต้องระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ นำเครื่องสูบน้ำเท่าที่จะหามาได้เพื่อมาเร่งสูบน้ำไปตามเส้นทางคลองส่งน้ำ  ผ่านไปตามชุมชนต่าง ๆ ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำ  โดยได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องทั้งสองฝั่งที่อาศัยอยู่รอบสองฝั่ง  ได้แบ่งปันน้ำให้กับ อบต.จอหอ  ที่อยู่ปลายน้ำด้วย    ซึ่งคาดว่าอีกหลายวันกว่าน้ำจะมาถึง พื้นที่ อบต.จอหอ

ด้าน นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา มีหลายพื้นที่ยังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก  โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอโนนไทย  และในพื้นที่อำเภอเมืองที่ตำบลหนองกระทุ่ม  และที่ตำบลจอหอ ที่ขาดแคลนไม่มีน้ำดิบเพื่อผลิตประปาให้พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่บริการน้ำประปา  ซึ่งขณะนี้กำลังให้ทางเจ้าหน้าที่ เร่งผันน้ำไปยังในแต่ละพื้นที่ 

ทั้งนี้เพื่อให้น้ำไหลลงมาที่ลำบริบูรณ์และลำตะคอง  เพื่อให้พื้นที่ตำบลจอหอและพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม  ได้ทำการกักเก็บน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาใช้  เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  โดยในระหว่างนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ระดมนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน  ซึ่งคาดว่ามวลน้ำน่าจะไปถึงแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อนำน้ำมาผลิตเป็นประปาให้ประชาชนได้ใช้แน่นอน

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน