วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) นายศักดิ์สิทธิ์  ลิข เรศสกุลสีมา  รองผวจ.นครราชสีมา นพ.สุผล ตติยนันทพร รอง นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา พญ.สาวิตรี  วิษณุโยธิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19

พื้นที่โฆษณา

นายศักดิ์สิทธิ์  ลิข เรศสกุลสีมา  รองผวจ.โคราชกล่าวว่า ในการป้องกันการแพร่กระจายของ   เชื้อโรค และสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วย สอบสวน และควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนให้ทราบว่า จังหวัดนครราชสีมา การคัดกรอง   ผลการคัดกรองประชาชน (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค. –  28 เม.ย. 2563) จำนวนทั้งหมด 86,608 คน พบว่า    มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ  จำนวน   768 ราย (เก่า 748 + ใหม่ 20 ราย)   ตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน   746 ราย  รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ   จำนวน    3 ราย  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค COVID – 19  จำนวน    19  ราย 

ส่วนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ คณะแพทย์รักษาหายแล้ว  จำนวน  13 ราย    บ้าน รวมจำนวน  12 ราย (รายที่ 4, 3, 5, 9, 1, 6, 12, 11, 10, 2, 15,13)  กักตัวต่อ รร.ปัญจดารา  1 ราย (รายที่ 18) ยังรักษาอยู่ จำนวน 6 ราย  (ที่ รพ.มหาราช 3, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 2 ราย)  อาการ มีอาการดีขึ้น 5 ราย, อาการคงที่ 1 ราย ยอดกักตัว สะสม 168 ราย, กักตัวครบ 110 ราย มีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 58 ราย ได้แก่ รร.ปัญจดารา 12 ราย, รพ.เทพรัตน์ฯ 1 ราย, รพ.ปากช่อง 2 ราย และกักตนเองที่บ้าน 43 ราย

สรุปผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าจังหวัดนครราชสีมา Local Quarantine จำนวน 7 ราย (เมียนมา 7 ราย ,กัมพูชาครบกำหนดการกักตัวแล้ว)  ผู้เดินทางจาก State Quarantineเข้าจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ(HQ)   จำนวน 20 ราย  สาธารณรัฐเกาหลี 10 มาเลเซีย 2 เยอรมัน 2 และ อินโดนีเซีย,แคนาดา, ฮังการี,อเมริกา, อังกฤษ , รัสเซีย ประเทศละ 1 ราย จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ รวม 48,392 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 44,065ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 4,327 ราย 

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19    ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ห่วงใยปัญหาปากท้องของประชาชน ที่ได้รับกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องของประชาชนชาวโคราช ซึ่งได้จัดทำ “ครัวโคราชแบ่งปัน”  จัดจุดบริการแจกข้าวฟรีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขึ้น

โดยสถานที่แจกอาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนราชการร่วมกับกาชาดจังหวัดนครราชสีมา   เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. แจกข้าวฟรีจำนวน 500 กล่อง ,สำนักงาน ณ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.  แจกข้าวฟรีจำนวน 500 กล่อง , ณ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  โดยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.แจกข้าวฟรีจำนวน 500 กล่อง, ณ.สำนักงาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  เริ่มวันที่  28 เมษายน 2563เวลา 11.00 น. แจกข้าวฟรีจำนวน 200 กล่อง และที่ โรงแรมปัญจดารา  โดยโรงแรมปัญจดารา เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.แจกข้าวฟรีจำนวน 500 กล่อง

ณ. โรงแรมวีวัน โดยโรงแรมวีวัน เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563เวลา 16.00 น. แจกข้าวฟรีจำนวน 200 กล่อง,ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว โดย อำเภอสีคิ้ว เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563เวลา 11.00 น.  แจกข้าวฟรีจำนวน 100 กล่อง  ส่วน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา โดย อบจ.นครราชสีมา กำลังเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีข้าวรับประทาน สามารถไปรับอาหารกล่องได้ ตามสถานที่ที่แจ้งข้างต้น  คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น  อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมาจะหาทางช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆเพิ่มเติมต่อไป  ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนคงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ขอให้ประชาชนไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เราผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 นี้   ไปด้วยกัน 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนเองและแนะนำทุกคนในครอบครัวร่วมดูแลผู้สูงอายุ    พร้อมส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคลให้เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน  ตามมาตรการของจังหวัดนครราชสีมา คือ “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร  และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคน” และขอสื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชน ในเรื่องมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้ให้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม โรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่ หรือเมืองท่านอกราขอาณาจักร

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กรณี    จำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้กากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรหรือ  2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด หมั่นล้างมือให้สะอาตอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็นไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้ แก้วน้ำ ผ้เช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ ทางเดินหายใจสามารถข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน อีกทั้งขอความร่วมมือจากชาวโคราชร่วม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก”

หากมีปัญหาขอให้โทรปรึกษาสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม  รวมทั้งหากเครียดขอให้โทรปรึกษา 1323 สายด่วนสุขภาพจิตคน ทั้งนี้พบโคราชรับ  คำปรึกษาจำนวน 95 คน พบเครียด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68 พร้อมนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้เตรียมความพร้อมและเพื่อความปลอดภัยในการเตรียมเปิดสถานประกอบการต่างๆ   ตามมติ ศบค.และครม.ต่อไป

มีรายงานข่าวของผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในช่วงเคอร์ฟิววันที่ 3 – 28 เม.ย.63 สถิติการจับกุม 390ราย ผู้ต้องหา 402 คน มีผลคดีแล้วจำนวน 414ราย ผู้ต้องหา 353 คน อยู่ระหว่างดำเนินคดี จำนวน 49 ราย ผู้ต้องหา 49 คน ส่วนผลการการดำเนินงานสายด่วนแจ้งทุกข์ 1567 ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนยากไร้โดยถุงยังชีพ ตั้งแต่วันที่ 13-27 เมษายน 2563 ยอดผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1198 ราย (อำเภอเมือง 841 ราย อำเภออื่นๆ357 ราย)ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 368 ราย 

ภาพโดย สุพรรณ  เชื้อสีดา….ทีมข่าวMC.news.com รายงาน