พิ้นที่โฆษณา

โคราช “ช็อค” หลังพบสาวแม่ลูกอ่อนพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่ 19 หลังจากใช้มาตรการเข้มยืนระยะปลอดเชื้อมานานเกือบ 20 วัน จากการสอบสวนไทมไลน์พบมีผู้เสี่ยงสูงคือเด็กอายุ 6 เดือน 7 ปี และ 10 ปี ทั้ง 3 คน รวมทั้งสามีและญาติจำนวน 8 คน กลุ่มเสียงต่ำอีก 19 คน ประกอบด้วยเครือญาติที่บ้านพักในละแวกใกล้เคียง บุคลากรสาธารณสุข รพ.ขามทะเลสอ นอกจากนั้นผู้ติดเชื้อได้เดินทางซื้อสินค้าในตลาดสดขาทะเลสอ ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง ล่าสุดยังไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน โชคดีที่โรงงานห้ามพนักงานที่เดินทางไปต่างจังหวัดเข้าทำงาน ไม่งั้นมีหวังยุ่งแน่!!

พื้นที่โฆษณา

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชัน 2 ศาลาลางจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จ.นครราชสีมา นำ​โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา นพ.สุรัตน์​  ส่งวิรุฬห์ รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา และนายจรัสชัย​ โชคเรืองสกุล​ นายศักดิ์สิทธิ์  ลิขเรศสกุลสีมา รอง​ผวจ.นครราชสีมา ​ ได้ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19  โดยจังหวัดนครราชสีมามีการคัดกรองประชาชน ตั้งแต่ วันที่ 3 ม.ค. –  27 เม.ย. 2563 มีจำนวนทั้งหมด 85,789 คน พบว่า    มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน   748 ราย (เก่า 741 + ใหม่ 7 ราย)   ตรวจไม่พบเชื้อ   จำนวน   726 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ   จำนวน      3 ราย

ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันโรค COVID – 19 จำนวน    19  ราย โดยเพิ่มขึ้นใหม่ 1 รายเป็นหญิง เป็นผู้ติดเชื้อรายล่าสุด หลังจากตรวจไม่พบเชื้อยาวนานเกือบ 20 วัน จากการสอบสวนมีไทมไลน์ หญิงผู้ติดเชื้อรายนี้มีอายุ 34 ปี ทำงานเป็น พนง.โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อ.สูงเนิน ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่บ้านหนองขุ่น  หมู่ 4 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โดยเริ่มจากวันที่ 9 มี.ค.เดินทางไปเฝ้าแม่ป่วยรักษาอยู่ที่ รพ.ชุมพร จนเมื่อวันที่ 3 เม.ย.แม่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว วันที่ 11 เม.ย.หลังจากเสร็จงานศพแม่ เดินทางกลับโคราชที่บ้านหนองขุ่น พร้อมสามีด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทางโรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการกรณีพนักงานเดินทางออกนอกพื้นที่ เมื่อกลับเข้ามาจะต้องหยุดงานเพื่อกักตัวเองที่บ้านพักกำหนดเวลา 14 วัน  เธอจึงหยุดงานตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย ที่ผ่านมา

ต่อมาเธอ(ผู้ติดเชื้อ)มีอาการไข้ ไอเจ็บคอ จึงมาให้แพทย์โรงพยาบาลขามทะเลสอ ตรวจรักษาตามกระบวนการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 เม.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  แจ้งด่วนมาที่ สสจ.นครราชสีมา โดยระบุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนื่องจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่ รพ.ชุมพร  หน่วยรักษาพยาบาลที่โคราชจึงนำเข้าตรวจหาเชื้อ และได้รับการยืนยันผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 19 ของโคราช

จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อรายที่ 19 มีผู้สัมผัสกลุ่ม “เสี่ยงสูง”ถึง 8 คน ประกอบด้วยสามี หลานสะใภ้ ลูกอายุ 6 เดือน  อายุ 7ปี และอายุ 10ปี และเครือญาติใกล้ชิด กลุ่ม “เสี่ยงต่ำ” 19 คน ประกอบด้วยเครือญาติที่บ้านพักในละแวกใกล้เคียง บุคลากรสาธารณสุข รพ.ขามทะเลสอ นอกจากนั้นในวันที่ 20 เม.ย ช่วงเช้าผู้ติดเชื้อได้เดินทางซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคตลาดสดขาทะเลสอ เป็นเวลา 30 นาที แต่มีการสวมหน้ากากผ้าตลอด ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง ล่าสุดยังไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับการรักษาขณะนี้คณะแพทย์ได้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อหายแล้วจำนวน  13 ราย  เพิ่มจากเดิม 1 ราย   ปล่อยตัวกลับบ้าน รวมจำนวน  12 ราย (รายที่ 4, 3, 5, 9, 1, 6, 12, 11, 10, 2, 15,13) กักตัวต่อที่ รพ.สนาม รร.ปัญจดารา  1 ราย (รายที่ 18) ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 6 ราย  อยู่ที่ รพ.มหาราช 3, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 2 ราย   คนไข้ติดเชื้ออาการ มีอาการดีขึ้น 5 ราย, อาการคงที่ 1 ราย

สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าจังหวัดนครราชสีมา Local Quarantine จำนวน 8 ราย (กัมพูชา 1 ราย,เมียนมา 7 ราย)  ผู้เดินทางจาก State Quarantineเข้าจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ(HQ) จำนวน 20 ราย, สาธารณรัฐเกาหลี 10, มาเลเซีย 2,เยอรมัน 2 และ อินโดนีเซีย,แคนาดา, ฮังการี,อเมริกา, อังกฤษ ,รัสเซีย ประเทศละ 1 ราย และจากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ รวม 47,667 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 43,562ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 4,105 ราย

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19    ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ห่วงใยปัญหาปากท้องของประชาชน ที่ได้รับกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อวานนี้(26เม.ย.2563)  ได้เชิญภาคเอกชนและสื่อมวลชนอาวุโส ร่วมปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านปากท้องของประชาชนชาวโคราช โดยสรุปผลการหารือ จัดทำ “ครัวโคราชแบ่งปัน”  จะจัดจุดบริการแจกข้าวฟรีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และมอบหมายทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา    ได้ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียด ดังนี้

1.สถานที่แจกอาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนราชการร่วมกับกาชาดจังหวัดนครราชสีมา เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. แจกข้าวกล่องจำนวน  500 กล่อง 2. สถานที่แจกอาหาร ณ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  โดยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง 3. สถานที่แจกอาหาร ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563เวลา 11.00 น. แจกข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง 4. สถานที่แจกอาหาร ณ โรงแรมปัญจดารา  โดยโรงแรมปัญจดารา เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.แจกข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง 5. สถานที่แจกอาหาร ณ โรงแรมวีวัน โดยโรงแรมวีวัน เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563เวลา 16.00 น. แจกข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง 6. สถานที่แจกอาหาร ณ ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว โดย อำเภอสีคิ้ว เริ่มวันที่ 28 เมษายน 2563เวลา 11.00 น. แจกข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง

ทางจังหวัดได้มีการแจ้งให้ประชาชนที่เดือดร้อน ไม่มีข้าวรับประทาน สามารถไปรับอาหารกล่องได้ ตามสถานที่ที่แจ้งข้างต้น  คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมาจะหาทางช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆเพิ่มเติม ต่อไป  แต่ขอให้ประชาชนทุกคนคงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ พร้อมนี้เน้นย้ำประชาชนว่า ต้องเข้มแข็ง และไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เราผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน 

นอกจากนี้ผู้ว่าโคราชยังขอความร่วมมือจากชาวโคราชร่วม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค “ไข้เลือดออก” อีกทั้งหากประชาชนมีปัญหา ขอให้โทรปรึกษาสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม  รวมทั้งหากเครียดมีอาการนอนไม่หลับ รับประทานอาหารได้น้อย หรือซึมเศร้า     ขอให้ผู้ที่เครียดหรือญาติโทรปรึกษา 1323 สายด่วนสุขภาพจิต  พร้อมนี้เพื่อให้ชาวโคราชได้มีสถานที่ออกกำลังกายและสามารถคลายความเครียดได้อีกช่องทางหนึ่ง  ในวันที่ 28 เมษายน 2563 จังหวัดนครราชสีมามีแผนที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถไปออกกำลังกาย ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โดยขอความร่วมมือผู้ที่จะมาออกกำลังกาย ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน