พื้นที่่โฆษณา

โคราชโชว์ฝีมือ”เฉียบ”ควบคุมการติดเชื้อโควิด-19ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยพี่น้องประชาชน คนโคราช ได้ให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง จนย่างเข้าสู่วันที่ 20 ที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ และรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 12 ราย เหลืออีก 6 อาการอยู่ในขั้นดี คาดตรวจเชื้อต้นสัปดาห์หายหมดรวม 18 คนที่ติดเชื้อ ด้านการทวงสิทธิ์รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล คนโคราช 1,638 ยื่นทวงสิทธิ์ หลังจากรอบแรกถูกเททิ้ง! คลังจังหวัดฯระดมเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบครบทั้ง 32 อำเภอ ส่วนการแจกของย้ำต้องแจ้ง อปท.ล่วงหน้า 1 วันพร้อมปฏิบัติตามระเบียบที่แนะนำ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน!!

พื้นที่โฆษณา

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดแถลงข่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019”โควิด-19”ใน จังหวัดนครราชสีมาว่า จังหวัดได้มีการคัดกรองจากผู้ป่วยที่เข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล และจุดคัดกรองของจังหวัด ผลปรากฏว่าการคัดกรองประชาชน  ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. –  25 เม.ย. 2563) จำนวนทั้งหมด 85,358 คน พบว่า   มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ  จำนวน   735 ราย (เก่า 726 + ใหม่ 9 ราย)  ตรวจไม่พบเชื้อ  จำนวน   712 ราย  และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ      จำนวน      5 ราย

ในการตรวจของคณะแพทย์พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค COVID – 19  จำนวน    18  ราย  โดยรายสุดท้ายพบ 6 เม.ย. ถึงวันนี้ปรากฎว่าที่ โคราชตรวจไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว 19 วัน จึงนับเป็นสัญญาณที่ดี  สำหรับผลการรักษา  คณะแพทย์เราสามารถรักษาหายแล้ว  จำนวน  12 ราย  ขณะนี้ได้กลับบ้านไปแล้ว รวมจำนวน  12 ราย ยังรักษาตัวอยู่ จำนวน 6 ราย  อยู่ที่ รพ.มหาราช 3, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 2 ราย มีอาการดีขึ้นทั้ง 6 ราย ซึ่งรอตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งสุกท้ายในต้นสัปดาห์  ทั้งนี้โคราชยอดกักตัว สะสม 155 ราย กักตัวครบ 106 ราย มีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 49 ราย ได้แก่ มทส. 2 ราย , รร.ปัญจดารา 5  ราย ,   รพ.เทพรัตน์ฯ 1 ราย รพ.วังน้ำเขียว 1 ราย รพ.ปากช่อง 2 ราย และกักตนเองที่บ้าน 38 ราย

ในส่วนของผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าจังหวัดนครราชสีมา Local Quarantine จำนวน 6 ราย รายเก่า  5 ราย (กัมพูชา 1 รายเมียนมา 4 ราย) รายใหม่ 1 ราย (เมียนมา 1 ราย)  ผู้เดินทางจาก State Quarantineเข้าจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ(HQ) จำนวน 18 ราย  มาเลเซีย 2,สาธารณรัฐเกาหลี 10และ อินโดนีเซีย,แคนาดา, ฮังการี, เยอรมนี, อเมริกา, อังกฤษ ประเทศละ 1 ราย  และจากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ รวม 47,341 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 41,991ราย  ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 5,350 ราย 

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19    ด้วยความห่วงใยเนื่องจากปัญหาที่ตามมา ก็คือด้านความเป็นอยู่ของประชาชน เรื่องสิทธิ์การรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น พบประชาชนโคราช ที่ส่วนกลางได้ แจ้งรายชื่อให้ดำเนินการติดตามผู้ที่ต้องทบทวนสิทธ์จำนวน 1,638 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งผู้พิทักษ์สิทธิ์จำนวน 428 คนลงพื้นที่ 32 อำเภอโดยการประสานความร่วมมือกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเร่งด่วนในขณะนี้ 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้นำทีมรวมน้ำใจชาวโคราชช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารให้กับประชาชนในเขตเมืองนครราชสีมาและพื้นที่ที่ประสบภัยรองลงมา รวมจำนวนข้าวสารกว่า 23 ตัน โดยขอให้ผู้นำชุมชน 90ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่ประสบความเดือนร้อนมากสุดก่อน

โดยเน้น กรณี การแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ข้อปฏิบัติของผู้ประสงค์จะแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอให้แจ้งองค์กรส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนการแจก 1 วัน ในเรื่องสิ่งของที่จะแจกจ่าย  จำนวน  สถานที่แจกจ่าย  วิธีการแจกจ่ายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร ที่แจกจ่าย เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) และตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาสนับสนุน ให้คำแนะนำ อย่างเคร่งครัด

ต้องไม่ให้ผู้มารับแจกจ่ายอยู่กลางแจ้ง (ตากแดด) ระหว่างรับแจกจ่าย รวมทั้งต้องจัดให้มีการ  เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างบุคคลของผู้รับการแจกจ่ายไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีการคัดกรองโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้ผู้มารับแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ระหว่างแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ต้องควบคุมการแจกจ่ายมิให้ผู้มารับการแจกจ่ายแออัด  ลดระยะเวลาแจกจ่ายให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยความสะดวก  วางระบบ 

การบริหารจัดการในการแจกจ่ายสิ่งของให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้  อีกทั้งขอให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ยั่งยืน “ล้างมือทั้งวัน    กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร  และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก-อนามัยทุกคน” อีกทั้งเน้นให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล และขอให้ร่วมมือชาวโคราช “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออก” เนื่องจากพบการเจ็บป่วยของประชาชนชาวโคราชในขณะนี้

ภาพโดย สุพรรณ เชื้อสีดา ทีมข่าว MC.news.com รายงาน