พื้นที่โฆษณา

วันที่ 17 เม.ย. 2563 ที่วัดสว่างอารมณ์  ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง ( พระอารามหลวง )   นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่ราชการจังหวัดนครราชสีมา  นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ได้ร่วมกันเปิดโครงการ โคราช แบ่งปัน ผักสวนครัว สู้วิกฤตโควิด -19  วัดสู่ชุมชน ทุกคนกินได้ โดยมี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  ผุ้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ชาวบ้าน และสื่อมวลชน ร่วมงานกันเป็นจำนวนนมาก

 นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมื กล่าวว่า  จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้พีน้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ บางรายถูกเลิกจ้างงาน   ขณะที่การดูแลเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง  ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อาจทำให้เกิดปัญหาราคาผักแพงขึ้นหรือหาซื้อได้ยากตามท้องตลาด  รวมทั้งปัญหาประชาชนไม่มีเงินจับจ่าย  ดังนั้นจึงได้นำพี่น้องประชาชนมาร่วมกันปลูกผักกันในชุมชน 

พื้นที่โฆษณา

“ขณะที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำน้อยดังนั้นจึงได้เชิญชวนประชาชนมาปลูกในพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถปลูกได้โดยเฉพาะตามพื้นที่วัดต่าง ๆ ที่มีน้ำอยู่ และมีพื้นที่ว่าง  โดยให้พี่น้องได้ร่วมใจกันปลูกร่วมใจกันดูแล  และเอามาแบ่งปันกันในวัดและชุมชน  เป็นการเอื้ออาทรกัน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมประเพณีการแบ่งปันกันซึ่งเคยมีมาในอดีต  โดยเรื่องดังกล่าวนี้ ทาง พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ได้แจ้งไปยังทุกวัดในพื้นที่ที่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ให้ทราบแล้ว   โดยจะมีทางสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน  จะเป็นผู้ที่เข้าไปประสานงานด้วย”นายวิเชียรกล่าว

พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง ( พระอารามหลวง )  เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวนี้  ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่ที่ทาง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้มีดำริขึ้นเนื่องจากเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่จากปัญหา ของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ดังนั้นจึงได้ให้คณะสงฆ์ทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ และแหล่งน้ำ   ได้ร่วมมือกันกับชาวบ้านเพื่อทำการเพาะปลูกผัก  ซึ่งเป็นอีกทางในการช่วยชาวบ้านและทางราชการในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน