พื้นที่โฆษณา

วันที่ 17 เมษายน 2563  นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในเรื่องของการเปิดตลาดเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำมาค้านั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น  โดยเฉพาะตลาดในสถานที่จุดตรงไหนก็ตามที่มีการบริหารจัดการที่ดี   เช่นการเปิดตลาดทดลองของจังหวัดนครราชสีมา  ที่มีการเปิดตลาดที่จากเดิมที่มีการขายหรือจำหน่ายกันอยู่ประมาณ 60 เจ้า ก็จะลดลงให้เหลือประมาณ 30 เจ้า   โดยให้มีการจัดระยะห่างของการค้าขาย  ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  และอย่างไรก็ตามถ้าตลาดนัดที่ขายของที่จำเป็นและเป็นการจำหน่ายหรือขายโดยพี่น้องประชาชน  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีตลาดนัดเพื่อจำหน่ายขายสินค้าเพื่อหารายได้  ทางงจังหวัดก็เตรียมจะให้การผ่อนปรนเป็นรายๆ ไป  แต่ในภาพรวมนั้นต้องที่ส่วนกลางก่อน

ส่วนกรณีของการเปิดโรงแรมนั้น  ปัจจุบันได้มีการพิจารณาเป็นรายๆไป  โดยจะพิจารณาว่าโรงแรมใดมีการบริหารจัดการมีมาตรการที่ดีพอในเรื่องของการดูแล ก็ขอให้อนุมัติมาผ่านทางอำเภอซึ่งจะมีทางสาธารณะสุขมาช่วยในการประเมินก่อน   โดยหากเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้   ทางจังหวัดก็จะดำเนินการอนุมัติให้เป็นรายๆไปเช่นกัน  ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วหลายราย

ส่วน กรณีการเปิดร้านเสริมสวยนั้น  เนื่องจากทางส่วนกลางได้มีการขอให้จังหวัดได้รอมาตรการเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะมีการพิจารณาในสัปดาห์หน้านี้   จึงจะมีการปลดล็อคไปพร้อม ๆ กัน  อย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องประชาชน ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ  ตามสื่อต่าง ๆ  และขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามแนวทางของส่วนราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากว่า 10 วัน แล้ว

อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาท  ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม  โดยควรทิ้งระยะห่างกัน 2 เมตร ร่วมกับมาตรการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน  2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าทุกคนในรายที่ไม่ป่วย สำหรับผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน”      นอกจากนี้ มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อโคราช”  ควรให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล อีกทั้ง อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว

ทีมข่าว MC.news.Com รายงาน